Jiří Antonín Benda
Životopis
Narozen ve 30.6.1722 Starých Benátkách, zemřel 6.11.1795 v Köstritzu u Altenburku. Český skladatel v zahraničí. 1735 studoval na piaristickém gymnáziu v Kosmonosích, 1739-1742 na jezuitském gymnáziu v Jičíně. 1742 se vystěhoval do Berlína, kde se stal houslistou královské kapely. 1750 byl v Gotě přijat do služeb durynského vévody Friedricha III. a jeho choti Luisy Doroty. Stal se svobodným zednářem, 1765-1766 podnikl studijní cestu do Itálie. 1770 byl jmenován dvorním kapelníkem. 1770-1780 prožil nejplodnější a myšlenkově nejbohatší období svého života. 1778 opustil službu na gotajském dvoře a odjel ke kratšímu pobytu do Hamburku a Vídně. 1780 se vrátil do gotajského kraje. Od 1788 trávil sklonek života v samotářském odloučení v lázních Ronneburku a v saském Köstritzu.
Je autorem titulů
Médea (Balet)
Sinfonia in B (Koncert)