Pavla Buzková
Datum narození
22.10.1885
Datum úmrtí
15.04.1949
Životopis
Narozena v Ohnišově u Rychnova nad Kněžnou, zemřela v Praze. V roce 1905 maturovala na učitelském ústavu v Praze, poté učila v Ostravě a v Hronově. O prázdninách 1907 se provdala, a proto podle tehdejších předpisů nemohla dále učit. V roce 1909 se zapsala na univerzitu, 1910–1914 řídila učňovskou besídku Vzdělávacího sboru v Praze na Vinohradech. Do roku 1917 se politicky angažovala v realistické straně, po válce ve straně národně socialistické.
V uměleckém životě náležela k okruhu R. Svobodové a B. Benešové. Intenzivně se zajímala o drama a divadlo. V knize České drama podrobila přísným analýzám dramatickou tvorbu např. K. Čapka, V. Dyka, J. Hilberta. V brožuře O Národní divadlo zaútočila proti jeho vedení, vytýkala mu, že z ohledů na abonenty a snoby snižuje uměleckou úroveň repertoáru. Převážnou část svého díla pak věnovala ženám a ženské otázce, své monografické umění osvědčila zejména ve třech různých pracích o H. Kvapilové; byly to průpravné studie k zamýšlenému velkému životopisu této herečky.
Je autorem titulů