Oldřich Kredba
Datum narození
24.09.1904
Datum úmrtí
24.11.1981
Životopis
Český cembalista a klavírista, narodil se v Praze, zemřel tamtéž. Studoval v Praze Reálné gymnázium, klavír nejprve u J. Heřmana, B. Gselhofra, pak na mistrovské škole pražské konzervatoře u K. Hoffmeistra (absolutorium 1928); zdokonaloval se pak 2 roky soukromě u V. Kurze. 1939 ukončil studium hudební vědy na Univerzitě Karlově v Praze. Stálý doprovazeč J. Kociana, spolupracoval též s J. Kubelíkem a dalšími instrumentalisty. 1935–1941 člen Čs. klavírního tria. Od roku 1930 je činný v Čs. rozhlase. Interpret zejména klasické a předklasické tvorby, uváděl též novinky soudobé tvorby. První čs. cembalista, který se na tento nástroj specializoval. Redigoval četná vydání hudebnin, činný též literárně. 1939–1976 působil jako pedagog na pražské konzervatoři.
Role
Brázdou Smetanovou premiéra SEZONA 1943/1944 - Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír