Antonín Hyksa
Datum narození
29.05.1905
Životopis
Narozen v obci Trojovice (u Chrasti), zemřel v dubnu 1971 v Brně. Učil se na housle od dětství, pokračoval za studií na učitelském ústavu v Chrudimi (1920-1924), u J.Berana v Pardubicích (1922-1925). Při svém učitelském povolání, jež ho vedlo zvláště do Chrudimi (1925-1929), Českého Brodu (1929-1934), Kostelce nad Černými lesy (1934-1942) a konečně do Prahy (1942-1945) byl soukromým žákem J.Felda (1925-1927), posluchačem mistrovské třídy K.Hoffmanna (1927-1929), soukromým žákem J.Kociana (1929-1930), na violu R.Reissiga (1932). Obrátil se k tomuto nástroji definitivně a vyspěl na něm v jednoho z našich nejpřednějších mistrů po stránce tónové, technické i interpretační. Osvědčil se jako vynikající sólista s doprovodem orchestrálním (ČF, FOK, rozhlasové orchestry v Praze a Brně aj.), sólista i komorní hráč s klavírem, neméně jako člen komorních souborů (Heroldovo kvarteto, České klavírní kvarteto, Moravské kvarteto). Po osvobození učitel sólové violy na pražské konzervatoři (1945), pak byl přechodně přeložen na konzervatoř do Brna a nakonec se stal odborným asistentem na Janáčkově akademii múzických umění. Je mu věnováno přes 30 violových skladeb českých skladatelů, má též několik desítek rozhlasových nahrávek.
Role
Brázdou Smetanovou premiéra SEZONA 1943/1944 - Hra na violu