Karel Šiktanc
Datum narození
10.07.1928
Životopis
Narozen v obci Hřebeč (u Kladna). Studoval v Praze na Amerlingově učitelském ústavu (1943-1947) a Vysoké škole pedagogické. 1950 však školu opustil a zvolil si povolání redaktora: nejprve krátce působil v kulturní redakci deníku Mladá fronta a v témže roce se stal redaktorem Čs.rozhlasu, vysílání pro mládež, později armádního vysílání. 1955-1959 byl členem redakční rady časopisu Květen a literární skupiny utvořené kolem něj. Od 1960 byl vedoucím redaktorem nakladatelství Mladá fronta, od 1961 jeho šéfredaktorem. V druhé polovině 60.let náležel do redakčního okruhu časopisu Orientace. 1971 z nakladatelství Mladá fronta odešel a v následujícím období vystřídal řadu příležitostných zaměstnání. Pro svůj odmítavý postoj k totalitní státní moci a veřejnou angažovanost byl vyslýchán a zbaven oficiálních publikačních možností. Po listopadu 1989 jej V.Havel vyzval, aby za něj vykonával funkci předsedy nově vzniklé Obce spisovatelů (do dubna 1990), později byl členem její rady (do 1992). 1993-1995 řídil edici České básně v nakladatelství Český spisovatel. Otec spisovatele a redaktora Petra Šiktance.
Je autorem titulů
Heinovské noci (Ostatní)
Spolupráce na inscenacích
Naše cesta vítězná (Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého) premiéra SEZONA 1960/1961 - Textová spolupráce