Karel Toman
Datum narození
25.02.1877
Datum úmrtí
12.06.1946
Životopis
Básník, překladatel, kritik a publicista. Narozen v obci Kokovice (u Slaného), zemřel v Praze. Vlastním jménem Antonín Bernášek. Studoval gymnázium ve Slaném, od 1890 v Příbrami. Po maturitě 1896 zahájil v Praze studium práv, které nedokončil. Rychle střídal zaměstnání (podřízená úřednická místa) a účastnil se života pražské bohémy. Stal se členem Kruhu spisovatelů (1902) a literárního sdružení Syrinx (1903); byl příslušníkem kruhu kolem Nového kultu a stýkal se i s anarchistickými skupinami na českém severu. V zimě 1903/1904 přesídlil do Vídně. Od října 1904 do srpna 1905 podnikl cestu do Berlína, přes Holandsko do Anglie a pak do Paříže. Poznal poměry v anarchistickém hnutí i život proletariátu. Z cest si přinesl zážitky hluboké materiální nouze a deziluze ze života západních metropolí a zahraničních anarchistických skupin. Ani po návratu nebyl existenčně zabezpečen.
Rok 1908 a část roku 1909 strávil v Paříži, pak znovu bydlel ve Vídni a 1911 pobyl v Paříži potřetí. Krátce byl redaktorem Českého deníku v Plzni a téhož roku 1912 se stal kopistou v zemském archivu Národního muzea. 1914 navštívil Dalmácii. Na podzim 1917 vstoupil do redakce Národních listů. Po válce pracoval do 1925 v knihovně Národního shromáždění a po několika letech se dal penzionovat. V zimě 1924/1925 vykonal další cestu do jižní Francie. Obklopen poctami zachoval si nezávislé postavení. 1928 se stal členem ČAVU (1943–1945 byl předsedou literárního odboru).
Pohřben na vyšehradském Slavíně.
Je autorem titulů
Lenin (Ostatní)
Pozdrav T. G. M. (Ostatní)