Jaroslav Dušek
Životopis
JAROSLAV DUŠEK se narodil podle vlastních slov ve znamení Vola 30.4.1961 v Praze, zdědiv po babičce Pištorové z otcovy strany něco modré krve z rodu Pistoriů. V dětství byl ovlivněn siločarami divadla Semafor, kde pracovali oba rodiče. Na gymnáziu pak zasažen Nedivadlem Dr. Ivana Vyskočila a Pavla Boška. Říká se, že je Vyskočilovým nejdůslednějším žákem. Do roku 1989 učil Jaroslav Dušek autorské herectví na někdejší lidové konzervatoři, do roku 2000 pak na Konzervatoři Jaroslava Ježka, autorskou výchovu a jevištní improvizaci. Dnes učí na FAMU. V roce 1981 založil s Janem Bornou divadlo Vizita, které je od roku 1986 postaveno na čiré improvizaci. Divadlo Vizita je doma v pražském divadle Archa, hraje také v klubu Dobeška. V povodňovém období 2002 našlo útočiště v divadle Ponec. Téměř po celý rok 2001 Jaroslav Dušek nevšedně a pro sebe typicky moderoval na ČT 2 pořad Prology, který mapoval události v uměleckém a alternativním filmu, pod pseudonymem Jaroslav Omen. Od 16.11. 2001 moderuje pořad ČT 2 Přesčas. Již několik let také moderuje slavnostní večer při předávání Českých lvů.
Jaroslav Dušek je ženatý, manželka Iveta je herečka, děti se jmenují Martin a Agáta. Domácnost s nimi sdílejí kocour Bubák a pes Bertold Brecht, stejně jako další nepojmenovaní spolustolovníci - potkanice, několik pavouků, mouchy, nárazově mravenci, drobní hlodavci a výjimečně slepýš.
Textové a hudební úpravy
Nagano premiéra SEZONA 2003/2004 - Autor libreta