Josef Berg
Datum narození
08.03.1927
Datum úmrtí
26.02.1971
Životopis
Narozen v Brně, zemřel tamtéž. Skladatel, muzikolog a spisovatel. 1938–1946 studoval v rodišti reálné gymnázium, 1946–1950 skladbu na konzervatoři (u V. Petrželky) a zároveň hudební vědu na Univerzitě Jana E. Purkyně. V letech 1950–1953 pracoval jako redaktor hudebně vzdělávacího oddělení Čs. rozhlasu v Brně, později byl skladatelem a publicistou ve svobodném povolání.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Mysterie - buffa (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1960/1961 - Hudba
Eufrides před branami Tymén premiéra SEZONA 1981/1982 - Autor libreta