Lars Norén
Datum narození
09.05.1944
Datum úmrtí
26.01.2021
Životopis
Narozen ve Stockholmu, zemřel tamtéž. Švédský básník a dramatik. Debutoval r. 1963 surrealisticky a expresionisticky laděnou sbírkou básní Šeříky, sníh. Mezi svými generačními druhy zaujal poněkud ojedinělé, výjimečné postavení svým vypjatým zájmem o skryté stránky lidské duše; úzkost, hrůza, posedlost smrtí, zoufalství, pocit hnusu, výsměch patří k nejčastějším tématům jeho rané tvorby. V pozdějších sbírkách (Salome, Sfingy, Revolver) ustupuje chmurný pohled na svět opatrnému optimismu, pocit rezignace vystřídává touha po osvobození, sarkasmus se zmírňuje v ironii, někdy i humor. Rovněž je patrná sílící vazba na společenskou a politickou realitu. Dramatické tvorbě se věnoval od začátku 80. let 20. století a záhy zaujal i zahraniční dramaturgy. Napsal kolem dvacítky her, v nichž svůj pochmurný náhled na svět nikdy neopustil.

Zdroj: s využitím medailonu autora in: Norén, Lars. Noc je matkou dne. Praha, Dilia, 1985.
Je autorem titulů
Okruh osob 3.1 (Činohra)