Paul Bilhaud
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Toto premiéra SEZONA 1893/1894 - Autor libreta