Herman Severin von Loevenskjold
Je autorem titulů
La Sylphide (Balet)