František Bonuš
Datum narození
03.12.1919
Datum úmrtí
16.04.1999
Životopis
Narozen v Českých Budějovicích, zemřel v Praze. V rodišti studoval na reálném gymnáziu a zároveň na hudební škole. Za okupace byl v Kuratoriu pro výchovu mládeže, kde se zúčastnil odbojové práce. Na Univerzitě Karlově studoval tělesnou a hudební výchovu (1945–1949). V Praze působil jako externí učitel, odborný asistent na katedře tělesné výchovy (lidový tanec), též na Divadelní fakultě AMU (lidový tanec, hudební folkloristika). Založil Vycpálkův pěvecký a taneční soubor, vedl taneční oddělení Vysokoškolského uměleckého souboru Z. Nejedlého.
Sbíral a zapisoval lidové tance v Čechách, na Valašsku, Lašsku, Slovácku, Hané a západním Slovensku. Napsal scénář režíroval film Lidová píseň, hudba a tance z Horních a Dolních Kysúc, byl poradcem četných krátkých filmů. Též autor mnoha studií a článků.
Inscenátor
In natali Domini (vánoční koncert) (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2007/2008 - Choreografie
Večer Československého sboru národních písní a tanců premiéra SEZONA 1950/1951 - Choreografie
Spolupráce na inscenacích
Jánošík premiéra SEZONA 1957/1958 - Pohybová spolupráce