V. D. Balmont
Je autorem titulů
Labuť (Ostatní)
Opět... (Ostatní)
Racek (Ostatní)
Záchvěv (Ostatní)