Adolf Cmíral
Datum narození
12.04.1882
Datum úmrtí
17.09.1963
Životopis
Narozen v Roztokách, zemřel v Praze. V hudbě začal u varhaníka J.Růžičky, 1897-1900 absolvoval pražskou konzervatoř (varhany a skladba), 1901-1905 učitelský ústav. Učil v Praze na obecných školách (1905-1917), odborné škole pro ženská povolání (1910-1916, inspektor 1937-1948) a učitelském ústavu (1918-1920). Byl varhaníkem u Sv.Tomáše (1901-1909), v Loretě (1909-1913) a na Strahově (1913-1927). Učitel pěvecké školy Umělecké výchovy na Královských Vinohradech (1908-1915), učitel a ředitel pražské Hudební Budče (1909-1926), jejímž byl spoluzakladatelem. Profesor pražské konzervatoře (1920-1939), kde založil a vedl hudebně pedagogické oddělení, člen komise pro státní zkoušky z hudby (1922-1925). Přednášel také na pedagogické fakultě (1948-1951) a AMU (1949-1952). Pracoval též ve školském vysílání Čs.rozhlasu, psal pro různé časopisy (založil čas. Hudba a škola, byl vedoucím redaktorem čas. Hudební výchova aj.), redigoval pedagogickou knihovnu Hudební matice a Státního nakladatelství. Jeden z nejvýznamnějších pracovníků v hudební výchově.
Textové a hudební úpravy
Novoroční koncert Kühnova dětského sboru premiéra SEZONA 1992/1993 - Hudba
Role
Produkce intonační školy Hudební Budče premiéra SEZONA 1912/1913 - Hra na klavír