Eliška Brtnická
Životopis
Externí spolupráce
Role
Don Quichotte (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2009/2010 - Akrobatky
Don Pasquale premiéra SEZONA 2005/2006 - Sny Dona Pasquala
Falstaff premiéra SEZONA 2007/2008 - Akrobaté