R. D. Archangelskij
Je autorem titulů
Žalm 54. (Ostatní)
Textové a hudební úpravy
Spolupráce na inscenacích