R. D. Archangelskij
Je autorem titulů
Žalm 54. (Ostatní)
Textové a hudební úpravy
Spolupráce na inscenacích
Slečna - husar (Státní akademické divadlo J. Vachtangova, Moskva) premiéra SEZONA 1987/1988 - Hudební úprava