Gossec
Životopis
Francouzský skladatel belgického původu se narodil 17.1. 1734 ve Vergnies a zemřel 16.2. 1829 v Paříži. Syn chalupníka, hudební vzdělání získal jako choralista antverpské katedrály. V 17 letech odešel do Paříže a působil v soukromých kapelách. V roce 1770 založil koncertní instituci Concert des Amateurs a postupně získával vedoucí postavení i v pařížské opeře a k ní náležející pěvecké škole. Z té vzešla v rámci revolučních opatření i první novodobá konzervatoř a Gossec se stal jejím hlavním inspektorem. Nejprve skládal opery ve stylu italské buffy , později se přiklonil k opeře gluckovského směru. Ve dvacetičtyřech symfoniích navázal na Stamicův mannheimský typ, jenž obohatil v instrumentaci účinným využitím dechových nástrojů. V symfonii je Gossec považován za jednoho z Berliozových předchůdců. Komponoval též duchovní a chrámovou hudbu. V době francouzské revoluce vznikly jeho vlastenecké písně, kantáty, pochody (Smuteční pochod, Zpěv 14. července aj.)Gossec vydal také několik učebníc ( Základy hudby, Metoda zpěvu).
Je autorem titulů
Gavota (Ostatní)