Egon Bondy
Datum narození
20.01.1930
Datum úmrtí
09.04.2007
Životopis
Český básník, prozaik, esejista, filozof, čelný představitel undergroundu. Vlastním jménem Zbyněk Fišer, narodil se v Praze, zemřel v Bratislavě. Syn generála Čs. armády. Studium na gymnáziu v roce 1947 přerušil, deset let byl bez stáleho pracovního poměru. Odmaturoval až v roce 1957, dálkově studoval filozofii a psychologii a FF UK v Praze. 1957–1962 pracoval jako noční hlídač v Národním muzeu, 1962–1967 byl zaměstnán v bibliografickém odd. Státní knihovny. Od roku 1967 byl v invalidním důchodu. Začátkem 50. let byl jedním ze zakladatelů samizdatové edice Půlnoc.
V 50. a 60. letech vystupoval jako představitel nezávislého levicového myšlení, postupně byl ovlivněn trockismem a maoismem. V 70. a 80. letech se stal kultovní postavou českého undergroundu, jeho verše zhudebňovaly rockové skupiny (např. Plastic People), objevoval se i jako postava v prózách Bohumila Hrabala. Často publikoval v různých samizdatových a exilových periodikách. Ve své odborné práci se od 60. let zabýval především otázkami marxistické ontologie, později ho stále více přitahovala orientální filozofie.
Bondyho celé literární dílo zůstávalo až do roku 1989 v rukopisech nebo bylo publikováno v exilu a v samizdatu. V době svého prvního tvůrčího období se pohyboval v okruhu B. Hrabala, I. Vodseďálka, V. Boudníka, aj. Poezii z této doby shrnují první svazky jeho Básnického díla (knižně 1990–1994, 9 sv.). Inspiroval se tvorbou americkách beatníků. V jeho pozdější tvorbě básnické a zejména prozaické se dostává do groteskně absurdních poloh, v nichž se mísí sny s realitou a které mají charakter příběhových podobenství a vizí. Těmito rysy se vyznačují jak prózy se sci-fi prvky, tak historizující povídky a novely, aktualizovaná podobenství z minulosti. Reflexivní linii Bondyho prózy představují práce blížící se svou formou deníku nebo filozofickému eseji.
Pohřben je v Praze na hřbitově Malvazinky (GI, 65).
Je autorem titulů