Alfred Bruneau
Datum narození
03.03.1857
Datum úmrtí
15.06.1934
Životopis
Francouzský hudební skladatel a kritik. Narodil se v Paříži, zemřel tamtéž. Studoval v Paříži u Masseneta. Jeho raná opera Sen (1891), kterou konzervativní obecenstvo přijalo s nelibostí, vznikla podle předlohy E. Zoly. Bruneau ostatně do jisté míry dokazuje Zolův vliv na italský verismus. Se Zolou, jenž napsal řadu jeho libret, sdílel podobné názory. Opera Messidor (1897) utrpěla nepřízní veřejnosti, která zaujímala k Zolovi během Dreyfusovy aféry silně negativní postoj. Jeho další opery (Uragán, 1901, Dítě králem, 1905) naopak slavily triumf. Zola zemřel v roce 1902 a Bruneau ještě téhož roku svého přítele oslavil operou Lazare. Přestože nijak nepodlehl Wagnerovu vlivu, oceňoval uměleckou sílu a účinek jeho děl. O tento prvek se snažil obohatit francouzskou operu, aniž by se zpronevěřil jejím tradicícm, které si osvojil u svého učitele Masseneta. Při komponování se držel zásady, že hudba má být věrným služebníkem textu. Příklon k realismu se u něj projevuje jistou syrovostí.
Je autorem titulů
Messidor (Koncert)