Brian Friel
Životopis
Současný dramatik, spisovatel a divadelní režisér se narodil v severoirském Tyrone. S Irskem je spojen nejen jeho život, ale i tvorba, v níž se zabývá irskou historií (především vztahem zažitých představ o ní ke skutečnosti), reaguje na současnou politickou, společenskou a kulturní situaci. Zobrazuje též mezilidské vztahy, a to obecné i zcela konkrétní, například v rámci rodiny. Brian Friel pochází z katolické rodiny a sám se chtěl stát knězem. Své rozhodnutí však později změnil a po studiích deset let působil jako učitel. Psal krátké povídky a hry pro rozhlas. Spisovatelem „na plný úvazek“ se stal v roce 1960 a o čtyři roky později vzniká jeho první známá hra nazvaná Philadelphia, Here I Come! (Filadelfie, tady mě máš!, 1964), Následovala například The Freedom of the City (1973, česky jako Čestné občanství, 1977). V roce 1980 založil společně s herce Stephenem Reou divadelní společnost Field Day, jejíž činnost má přispívat ke zmírnění a omezení politických i náboženských konfliktů v Irsku. Jako první uvedla společnost Field Day s velkým úspěchem Frielovu hru Translations (Proměny, 1980), následovala později zfilmovaná Dancing at Lughnasa (Tanec na konci léta,1990). Brian Friel je rovněž autorem dramat Faith Healer (Léčitel, 1979) či Aristocrats (Aristokraté, 1979) a dalších. Kromě vlastní tvorby se zabývá úpravou překladů cizojazyčných divadelních her do irské angličtiny, takto zpracoval například dramata Čechova či Turgeněva.
Je autorem titulů