Karel Drbohlav - fotograf
Fotogalerie
Anna proletářka - 07.12.1951 - celková scéna
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Arnošt Paderlík - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Arnošt Paderlík - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Arnošt Paderlík - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Arnošt Paderlík - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 celková scéna
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Emil Bolek (Kovář)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 F. Roland, K. Höger, J. Průcha, F. Smolík, F. Filipovský
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 J.Krulišová (Anna) M.Vášová (Máňa) J. Mixa (Bohouš)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Jana Štěpánková (Pepka), Eva Vrchlická (Činčvarová)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Jarmila Krulišová (Anna), Marie Vášová (Máňa), Josef Mixa (Bohouš)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Jarmila Krulišová (Anna), Vítězslav Vejražka (Toník)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 K. Höger (Min. předseda V.Tusar), F.Smolík ( Ministr G. Habrmann)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Karel Höger (Ministerský předseda Vlastimil Tusar)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Luba Skořepová (Dadla)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Marie Vášová (Máňa)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Stanislav Neumann (Ouhrabka)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 V. Vejražka (Toník), V. Švorc (Jarda), J. Krulišová (Anna)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Vlasta Fabianová (Žena ministerského předsedy)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Zdeněk Štěpánek (Podhradský)
Foto: Karel Drbohlav
Anna proletářka - 07.12.1951 Zdeněk Štěpánek (Podhradský), Jiří Plachý st.(Jandák)
Foto: Karel Drbohlav
Braniboři v Čechách - 27.10.1948,celková scéna
Foto: Karel Drbohlav
Braniboři v Čechách - 27.10.1948,sborová scéna
Foto: Karel Drbohlav
Braniboři v Čechách - 27.10.1948,Václav Nouzovský(Kmet )
Foto: Karel Drbohlav
Braniboři v Čechách - 27.10.1948,Václav Nouzovský(Kmet )
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946 (Zdeněk Štěpánek, Olga Scheinpflugová, Jiří Dohnal)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946 (Zdeněk Štěpánek, Olga Scheinpflugová, Jiří Dohnal)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Emil Konečný (Rev. Alexandr Mill)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Emil Konečný (Rev. Alexandr Mill)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Emil Konečný (Rev. Alexandr Mill)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Emil Konečný (Rev. Alexandr Mill)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Emil Konečný (Rev. Alexandr Mill), Jarmila Bechyňová (Proserpina Garnettová)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jarmila Bechyňová (Proserpina Garnettová)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jarmila Bechyňová (Proserpina Garnettová)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jarmila Bechyňová (Proserpina Garnettová), Václav Voska (Eugen Marchbanks)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jarmila Bechyňová (Proserpina Garnettová), Zdeněk Štěpánek (Pan Burgess)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub M. Morell), Emil Konečný (Rev. Alexandr Mill)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub M. Morell), Emil Konečný (Rev. Alexandr Mill)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub M. Morell), Emil Konečný (Rev. Alexandr Mill)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub Mavor Morell)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub Mavor Morell)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub Mavor Morell), Olga Scheinpflugová (Candida)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub Mavor Morell), Olga Scheinpflugová (Candida)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub Mavor Morell), Václav Voska (Eugen Marchbanks)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub Mavor Morell), Václav Voska (Eugen Marchbanks)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub Mavor Morell), Zdeněk Štěpánek (Pan Burgess)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub Mavor Morell), Zdeněk Štěpánek (Pan Burgess)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub Mavor Morell), Zdeněk Štěpánek (Pan Burgess)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Olga Scheinpflugová (Candida)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Olga Scheinpflugová (Candida)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Olga Scheinpflugová (Candida), Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub Mavor Morell)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Olga Scheinpflugová (Candida), Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub Mavor Morell)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Olga Scheinpflugová (Candida), Václav Voska (Eugen Marchbanks)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Olga Scheinpflugová (Candida), Václav Voska (Eugen Marchbanks)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Václav Voska (Eugen Marchbanks)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Václav Voska (Eugen Marchbanks)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Václav Voska (Eugen Marchbanks)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Václav Voska (Eugen Marchbanks)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Václav Voska (Eugen Marchbanks), Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub M. Morell)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Václav Voska (Eugen Marchbanks), Jiří Dohnal (Pastor Rev. Jakub Mavor Morell)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Zdeněk Štěpánek (Pan Burgess)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Zdeněk Štěpánek (Pan Burgess)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Zdeněk Štěpánek (Pan Burgess)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Zdeněk Štěpánek (Pan Burgess)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Zdeněk Štěpánek (Pan Burgess)
Foto: Karel Drbohlav
Candida - 26.09.1946, Zdeněk Štěpánek (Pan Burgess), Václav Voska (Eugen Marchbanks)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Arnošt Paderlík (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Arnošt Paderlík (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Arnošt Paderlík (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Arnošt Paderlík (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Bedřich Karen (Ferdinand I.)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Bohuš Záhorský (Stojan Vojnikov)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Eduard Kohout (Christo Charbov)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Eva Klenová (Vela Palaveeva)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Eva Klenová (Vela Palaveeva), Bohuš Záhorský (Stojan Vojnikov)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Eva Vrchlická (Baba Jana)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, J. Plachý st. (Dojčin Radionov), J. Kronbauerová (Irina Radionovna)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Jarmila Kronbauerová (Irina Radionovna), Bedřich Karen (Ferdinand I.)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Jarmila Kronbauerová (Irina Radionovna), Eva Klenová (Vela Palaveeva)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Jiří Plachý st. (Dojčin Radionov)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Josef Hlinomaz (Chadži Nikola Čelebiev)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Josef Hlinomaz (Chadži Nikola Čelebiev)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Josef Mixa (Bojan)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Karel Höger (Jasen Karolev)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Milan Mach (Petrov)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Theodor Strejcius (Předseda vojenského polního soudu)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Vladimír Hrubý (Dejan Dragov), Jarmila Kronbauerová (Irina Radionovna)
Foto: Karel Drbohlav
Carská milost - 13.01.1950, Vlasta Matulová (Věra)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949 (Emil Konečný, Karel Höger)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949 (Lída Plachá, Božena Půlpánová, Jarmila Bechyňová)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949 Bohuš Záhorský (Ragueneau), Karel Höger (Cyrano z Bergeracu)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Alena Kreuzmannová (Dáma z buffetu)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Bohumil Machník (Druhý kadet), Karel Höger (Cyrano z Bergeracu)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Bohuš (Bohumil) Záhorský (Ragueneau)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Bohuš (Bohumil) Záhorský (Ragueneau)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Eduard Kohout (Hrabě de Guiche)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Eduard Kohout (Hrabě de Guiche), Vlasta Fabianová (Roxana)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Emil Konečný (Kristian de Neuvillete)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Jiřina Steimarová (Lisa)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Karel Höger (Cyrano z Bergeracu)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Karel Höger (Cyrano z Bergeracu)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Karel Höger (Cyrano z Bergeracu), Eduard Kohout (Hrabě de Guiche)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Karel Höger (Cyrano z Bergeracu), Vlasta Fabianová (Roxana)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Miroslav Doležal (Hrabě de Guiche)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Otto Rubík (Montfleury)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Vlasta Fabianová (Roxana)
Foto: Karel Drbohlav
Cyrano z Bergeracu - 07.01.1949, Vlasta Fabianová (Roxana), Emil Konečný (Kristian de Neuvillete)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Bedřich Karen (Sergěj Fjodorovič Losjev)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Bedřich Karen, Miloš Nedbal, Bohumil Machník, Jaroslav Průcha
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Bohumil Machník (Pisarevskij)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Bohumil Machník (Pisarevskij), Bedřich Karen (Losjev)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Bohumil Machník, Bedřich Karen, František Smolík, Jaroslav Průcha
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Bohuš Záhorský (Předseda vládní komise)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Božena Půlpánová (Taťána Alexandrovna), Eva Vrchlická (Nina Ivanovna)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Božena Půlpánová (Taťána Alexandrovna), Eva Vrchlická (Nina Ivanovna)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, celková scéna, VIII. obraz
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Eva Vrchlická (Nina Ivanovna)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Jaroslav Moučka (Panťušin)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Jaroslav Průcha (Andrej Verejskij), Vítězslav Vejražka (Nikolaj)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Jiří Steimar (Wood), Josef Gruss (Wilbee)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Jiří Steimar (Wood), Miloš Kopecký (Prof. Carter), Josef Gruss (Wilbee)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Ladislav Boháč (Alexej Alexejevič Dobrotvorskij)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Ladislav Boháč (Alexej Dobrotvorskij), Bedřich Karen (Sergěj Losjev)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Ladislav Boháč (Dobrotvorskij), Božena Půlpánová (Taťána Alexandrovna)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Ladislav Boháč, Jiří Plachý st., František Smolík
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Ladislav Boháč, Miloš Nedbal, Jaroslav Průcha
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Lída Plachá (Páša)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Marie Ježková (Puškovová)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Vítězslav Vejražka (Nikolaj)
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Vítězslav Vejražka, Eva Klenová, Jaroslav Průcha
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Vítězslav Vejražka, Eva Klenová, Jaroslav Průcha
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Vítězslav Vejražka, Jaroslav Průcha, Eva Klenová
Foto: Karel Drbohlav
Čestný soud - 10.05.1950, Vítězslav Vejražka, Jaroslav Průcha, Eva Klenová
Foto: Karel Drbohlav
Fraška o paštice a dortu - 20.02.1948, J. Pick, J. Mráz, J. Pehr, L. Skořepová, M. Nesvadba
Foto: Karel Drbohlav
Fraška o paštice a dortu - 20.02.1948, Josef Mráz (První taškář), Miloš Nesvadba (Druhý taškář)
Foto: Karel Drbohlav
Fraška o paštice a dortu - 20.02.1948, Josef Mráz (První taškář), Miloš Nesvadba (Druhý taškář)
Foto: Karel Drbohlav
Fraška o paštice a dortu - 20.02.1948, Luba Skořepová, Miloš Nesvadba, Jiří Pick
Foto: Karel Drbohlav
Guliver v Maňáskově - 17.03.1948
Foto: Karel Drbohlav
Guliver v Maňáskově - 17.03.1948
Foto: Karel Drbohlav
Guliver v Maňáskově - 17.03.1948
Foto: Karel Drbohlav
Guliver v Maňáskově - 17.03.1948, Milan Vobruba
Foto: Karel Drbohlav
Guliver v Maňáskově - 17.03.1948, Milan Vobruba
Foto: Karel Drbohlav
Guliver v Maňáskově - 17.03.1948, Milan Vobruba
Foto: Karel Drbohlav
Guliver v Maňáskově - 17.03.1948, Miloš Nesvadba (Bubeník), Luba Skořepová (Bubeník)
Foto: Karel Drbohlav
Guliver v Maňáskově - 17.03.1948, Pehr, Skořepová, Nesvadba, Vobruba, nahoře: Spáčil, Helcelet
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 16.04.1948, Jiří Pick (Hadrián z Římsů)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 16.04.1948, Karel Pech (Soběbor), Miloš Kopecký (Srpoš)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948 (Bohuš (Bohumil) Záhorský, František Filipovský, Jaromír Spal)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948 (F. Filipovský, B. Záhorský, J. Spal, J. Bechyňová, L. Skořepová)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948 (Luba Skořepová, Jaromír Spal, František Filipovský)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Bohuš (Bohumil) Záhorský (Rytíř Světislav)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Bohuš (Bohumil) Záhorský (Rytíř Světislav), Emil Bolek (Jehoň)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Bohuš (Bohumil) Záhorský (Světislav), František Filipovský (Srpoš)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Bohuš (Bohumil) Záhorský (Světislav), Jarmila Bechyňová (Jenovefa)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, František Filipovský (Srpoš)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, František Filipovský (Srpoš)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, František Filipovský (Srpoš), Jaromír Spal (Soběbor)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Jarmila Bechyňová (Jenovefa)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Jarmila Bechyňová (Jenovefa), Stanislav Neumann (Hadrián z Římsů)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Jaromír Spal (Soběbor)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Luba Skořepová (Ruměna), Václav Švorc (Želmír)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Miloš Nesvadba - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Miloš Nesvadba - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Miloš Nesvadba - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Miloš Nesvadba (Lepohlav)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, scéna
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Stanislav Neumann (Hadrián z Římsů), Emil Bolek (Jehoň)
Foto: Karel Drbohlav
Hadrián z Římsů - 23.10.1948, Václav Švorc (Želmír)
Foto: Karel Drbohlav
Heriban, Josef jako Don Ferdinand v opeře Maškaráda (Zásnuby v klášteře) (SOP)
Foto: Karel Drbohlav
Hubička - 20.10.1950 (Josef Celerin, Jaroslav Veverka, Milada Musilová, Marie Veselá)
Foto: Karel Drbohlav
Hubička - 20.10.1950 Beno Blachut (Lukáš), Václav Bednář (Tomeš)
Foto: Karel Drbohlav
Hubička - 20.10.1950 Ivo Žídek (Lukáš)
Foto: Karel Drbohlav
Hubička - 20.10.1950 Jan Sládek, Eduard Tomek - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Hubička - 20.10.1950 Jan Sládek, Eduard Tomek - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Hubička - 20.10.1950 Jaroslav Veverka (Otec Paloucký)
Foto: Karel Drbohlav
Hubička - 20.10.1950 Jaroslav Veverka (Otec Paloucký), Milada Musilová (Barče)
Foto: Karel Drbohlav
Hubička - 20.10.1950 Karel Hruška (Strážník)
Foto: Karel Drbohlav
Hubička - 20.10.1950 Marie Budíková (Vendulka), Ivo Žídek (Lukáš)
Foto: Karel Drbohlav
Hubička - 20.10.1950 Marie Veselá (Martinka), Ludmila Červinková (Vendulka)
Foto: Karel Drbohlav
Hubička - 20.10.1950 V.Bednář (Tomeš), B. Blachut (Lukáš), K. Kalaš (Otec Paloucký)
Foto: Karel Drbohlav
Hubička - 20.10.1950, Rudolf Jedlička (Tomeš)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949 (Bohumil Machník, Jarmila Krulišová, Elena Hálková, Jaromír Spal)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949 (J. Krulišová, J. Bechyňová, L. Dostalová, V. Matulová)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949 (V. Matulová, L. Dostalová, J. Krulišová, L. Boháč, E. Hálková)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949 Jaromír Spal (Ján), Vlasta Matulová (Barunka), Bohumil Machník (Ondřej)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Bohumil Machník (Ondřej)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, celková scéna
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, celková scéna
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, celková scéna, uprostřed František Sedlák (Desátník)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, celková scéna, v popředí František Velebný (Dráb)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Eduard Kohout (Hrabě)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Eduard Kohout (Hrabě), Vlasta Matulová (Barunka)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Elena Hálková, Ladislav Boháč, Jaromír Spal, Vlasta Matulová
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Jaromír Spal (Ján), Ladislav Boháč (Martin)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Ladislav Boháč (Martin), Jaromír Spal (Ján)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Leopolda Dostalová (Matka)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Leopolda Dostalová (Matka)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Leopolda Dostalová (Matka), Vlasta Matulová (Barunka)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Leopolda Dostalová (Matka), Vlasta Matulová (Barunka)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Leopolda Dostalová (Matka), Vlasta Matulová (Barunka)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, sborová scéna
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Vlasta Matulová (Barunka)
Foto: Karel Drbohlav
Chodská nevěsta - 17.05.1949, Vlasta Matulová (Barunka), Ladislav Boháč (Martin)
Foto: Karel Drbohlav
Chudák manžel - 19.12.1951 Ladislav Pešek (Jíra Danda), Josef Pehr (Zmotal)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948 (Božena Půlpánová, Jaroslav Průcha)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948 (Božena Půlpánová, Karel Höger, Jaroslav Průcha)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948 (Jiřina Šejbalová, Vladimír Řepa, Alena Kreuzmannová)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948 (Marie Burešová, Karel Höger)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Alena Kreuzmannová (Máša)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Alena Kreuzmannová (Máša)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Božena Půlpánová (Alexandra Ivanovna)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Emil Konečný (Sergěj)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Jaroslav Průcha (Adrian Timofejevič Makavejev), Jan Pivec (Jurij)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Jaroslav Průcha (Adrian Timofejevič Makavejev), Jiří Dohnal (Viktor)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Jiří Dohnal (Viktor), Eduard Kohout (Matvěj Fomič Pyljajev)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Jiřina Šejbalová (Dusja)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Josef Mixa (Alexej Dmitrijevič Otčelnikov)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Josef Pehr (Isajka)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Josef Pehr (Isajka)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Josef Pehr (Isajka), Alena Kreuzmannová (Máša)
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Jabloňové sady - 06.11.1948, Karel Höger (Irod Antonovič Unus)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947 (Eva Klenová, Vlasta Fabianová, Karel Höger)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947 (František Filipovský, Stanislav Neumann, Jiří Steimar, Karel Höger)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947 (Vlasta Fabianová, Karel Höger, Eva Klenová)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Alena Kreuzmannová (Kačenka)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Eva Klenová (Celia), Karel Höger (Orlando)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, František Filipovský (Le Beau)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, František Kreuzmann st. (Charles)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Jan Pivec (Prubík)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Jan Pivec (Prubík), Josef Pehr (Vilík)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Jaroslav Vojta (Corin)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Karel Dostal (Jaques), František Filipovský (Amiens)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Karel Höger (Orlando), Stanislav Neumann (Adam), Václav Voska (Oliver)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Karel Höger (Orlando), Vlasta Fabianová (Rosalinda)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Václav Švorc (Silvius), Luba Hušková (Phoebe)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Vlasta Fabianová (Rosalinda), Jaroslav Vojta (Corin)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Bedřich Karen (Mistr Křišťan z Prachatic)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Bohuš Záhorský (Vaněk)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, celková scéna
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, celková scéna
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, celková scéna
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, František Filipovský (Prokop Závada)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, František Roland (Hrdoňka)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Jaroslav Moučka (Vaněk Černohorský z Boskovic)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Jaroslav Průcha (Jan Žižka)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Jaroslav Průcha (Jan Žižka), Josef Gruss (Záviš Černý z Garbova)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Jaroslav Vojta (Jan Žižka)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Jiří Plachý st. (Sigmund)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Jiří Steimar, František Smolík, Jaroslav Moučka
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Josef Mixa (2. posel)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Karel Dostal (Náměstek legátův)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Karel Dostal (Náměstek legátův), Jiří Plachý st. (Sigmund)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Karel Höger (Kašpar Šlik)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Karel Pech (Gunther)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Ladislav Boháč (Jan Želivský)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Marie Motlová (Podruhyně)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Marie Vášová (Máří)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Milada Smolíková (Pražská měšťanka)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Milan Mach (Hartneid z Lichtenštejna)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Miroslav Doležal, Jaroslav Průcha, Ladislav Boháč
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Otto Rubík (Jan Městecký z Opočna)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Stanislav Neumann (Jakub)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Theodor Strejcius (Jan Laudát)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Václav Švorc (1. posel)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Vlasta Fabianová (Kateřina), Jaroslav Průcha (Jan Žižka)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Zdeněk Štěpánek (Kapitán kumánský)
Foto: Karel Drbohlav
Jan Žižka - 12.03.1950, Zdeněk Štěpánek (Kapitán kumánský), Karel Höger (Kašpar Šlik)
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949 (Alena Čepková, Jaroslav Průcha, František Roland)
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Jan Pivec (Ilčík)
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Jaroslav Vojta (Uhorčík), Vítězslav Vejražka (Jura Janošík)
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Josef Mixa (Putnok), Vítězslav Vejražka (Jura Janošík)
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Karel Pech (Adamčík), Josef Mixa (Putnok), František Filipovský (Róm)
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Miloš Nedbal (Šandor)
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Miroslav Horníček (Hrajnoha)
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, scéna
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Vítězslav Vejražka (Jura Janošík)
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Vítězslav Vejražka (Jura Janošík)
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Vítězslav Vejražka (Jura Janošík)
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Vítězslav Vejražka (Jura Janošík), František Filipovský (Róm)
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Vítězslav Vejražka (Jura Janošík), Josef Mixa (Putnok)
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Eduard Kohout (Básník)
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Jiří Dohnal (Vladimír Lenskij)
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Jiří Dohnal (Vladimír Lenskij)
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Jiří Dohnal (Vladimír Lenskij), Karel Höger (Jevgenij Oněgin)
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Karel Höger (Jevgenij Oněgin)
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Marie Burešová (Taťana)
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Marie Burešová (Taťana)
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Marie Burešová (Taťana)
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Marie Burešová (Taťana)
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Marie Burešová (Taťana), Zdenka Baldová (Chůva)
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, scéna
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Zdenka Baldová (Chůva)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949 (Jarmila Krulišová, Miloš Nedbal, Jaroslav Průcha)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949 (Jaromír Spal, Vítězslav Vejražka, Vladimír Hrubý, Karel Pech)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949 (Jaroslav Průcha, Vítězslav Vejražka, Vlasta Matulová)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Bohuš (Bohumil) Záhorský (Profesor John), Jaroslav Průcha (Profesor Vydra)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Božena Půlpánová (Říhová)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Jaroslav Průcha (Profesor Vydra), Miloš Nedbal (Režisér)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Miloš Nesvadba (Julínek), Jaromír Spal (Kubíček), Eva Klenová (Studentka)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Vítězslav Vejražka (Valenta), Jarmila Krulišová (Josefina)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Vítězslav Vejražka (Valenta), Jarmila Krulišová (Josefina)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Vladimír Hrubý (Císař)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Vlasta Matulová (Irena), Jarmila Krulišová (Josefina), Miloš Nedbal (Režisér)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Vlasta Matulová (Irena), Miloš Nesvadba (Julínek)
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Vlasta Matulová (Irena), Vítězslav Vejražka (Valenta)
Foto: Karel Drbohlav
Kašlík, Václav a Nina Jirsíková ve Valdštejnské zahradě (SOP)
Foto: Karel Drbohlav
Kašlík, Václav u pultu Divadla 5. května (SOP)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Bohumil Křížek (Stařeček), Jiří Pick (Mieczyslaw Górski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Jiří Pick (Mieczyslaw Górski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Jiří Pick (Mieczyslaw Górski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Jiří Pick (Mieczyslaw Górski), Vladimír Hrubý (Muž se svrchníkem)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Josef Maršálek (Leopold Krüger)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Josef Maršálek (Leopold Krüger), Ludmila Burešová (Uršula)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Josef Mráz (Poručík SS)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Ludmila Burešová (Uršula)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Ludmila Burešová (Uršula)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Ludmila Burešová (Uršula)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Ludmila Burešová (Uršula), Jiří Pick (Mieczyslaw Górski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Ludmila Burešová (Uršula), Josef Mráz (Poručík SS)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Ludmila Burešová (Uršula), Otakar Brousek (Stanislav Swidrzynski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, M. Kopecký (Jan Wilczynski), O. Brousek (Stanislav Swidrzynski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Otakar Brousek (Stanislav Swidrzynski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Vladimír Hrubý (Muž se svrchníkem), Ludmila Burešová (Uršula)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Emil Konečný (Hynek)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Emil Konečný (Hynek), Jaroslav Průcha (Opat)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Emil Konečný (Hynek), Miloš Nedbal (Beneš z Vaitmile)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, František Roland (Prokop Kroupa)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Jan Pivec (Oněk Kamenický z Topic)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Jan Pivec (Oněk Kamenický z Topic)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Jarmila Kronbauerová (Dorota)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Jarmila Kronbauerová (Dorota), Jiřina Steimarová (Anežka)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Jaroslav Průcha (Opat)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Jiří Nesvadba - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Jiří Nesvadba - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Jiřina Steimarová (Anežka)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Jiřina Steimarová (Anežka)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Josef Gruss (Rekordat)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Josef Mixa (Vít)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Josef Mixa (Vít)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Karel Höger (Šimon)
Foto: Karel Drbohlav
Kutnohorští havíři - 26.03.1949, Miloš Nedbal (Beneš z Vaitmile)
Foto: Karel Drbohlav
Labutí jezero - 26.01.1951 Naďa Hajdašová (Odetta)
Foto: Karel Drbohlav
Lakomec - 21.10.1950 Josef Pehr (Čipera), Miroslav Horníček (Kleant)
Foto: Karel Drbohlav
Lakomec - 21.10.1950 Ladislav Pešek (Harpagon)
Foto: Karel Drbohlav
Lakomec - 21.10.1950 Ladislav Pešek (Harpagon), Miroslav Doležal (Valér)
Foto: Karel Drbohlav
Lakomec - 21.10.1950 Miroslav Doležal, Stanislav Neumann, Blanka Waleská, Míla Pačová, Eva Klenová
Foto: Karel Drbohlav
Lakomec - 21.10.1950 Miroslav Horníček (Kleant)
Foto: Karel Drbohlav
Lakomec - 21.10.1950 Miroslav Horníček (Kleant) , Eva Klenová (Mariana)
Foto: Karel Drbohlav
Lakomec - 21.10.1950 Miroslav Horníček (Kleant), Stanislav Neumann (Harpagon)
Foto: Karel Drbohlav
Lakomec - 21.10.1950 Stanislav Neumann (Harpagon)
Foto: Karel Drbohlav
Lakomec - 21.10.1950 Stanislav Neumann (Harpagon), Blanka Waleská (Eliška)
Foto: Karel Drbohlav
Lakomec - 21.10.1950 Stanislav Neumann (Harpagon), Miroslav Doležal (Valér)
Foto: Karel Drbohlav
Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Lakomec - 21.10.1950,E.Bolek(Kmotr Jakub), S.Neumann(Harpagon), M.Doležal (Kleant)
Foto: Karel Drbohlav
Létavý lékař - 20.02.1948, Jiří Pick (Gros René)
Foto: Karel Drbohlav
Létavý lékař - 20.02.1948, Josef Mráz (Valer)
Foto: Karel Drbohlav
Létavý lékař - 20.02.1948, Leo Spáčil (Gorgibus), Jiří Pick (Gros René)
Foto: Karel Drbohlav
Létavý lékař - 20.02.1948, Luba Skořepová (Sabina), Leo Spáčil (Gorgibus), Miloš Kopecký (Lékař)
Foto: Karel Drbohlav
Létavý lékař - 20.02.1948, Luba Skořepová (Sabina), Miloš Nesvadba (Sganarel), Josef Mráz (Valer)
Foto: Karel Drbohlav
Létavý lékař - 20.02.1948, Miloš Nesvadba (Sganarel)
Foto: Karel Drbohlav
Lidé, bděte - 22.02.1951 Emil Bolek (Josef Jelínek)
Foto: Karel Drbohlav
Lidé, bděte - 22.02.1951 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Lidé, bděte - 22.02.1951 K. Höger (Böhm), V. Vejražka (Julius Fučík), E. Vrchlická (Marie Jelínková)
Foto: Karel Drbohlav
Lidé, bděte - 22.02.1951 L. Plachá (Lída Plachá) E.Bolek (Josef Jelínek), V.Vejražka (Julius Fučík)
Foto: Karel Drbohlav
Lidé, bděte - 22.02.1951 Stanislav Neumann (Prodavač novin)
Foto: Karel Drbohlav
Lidé, bděte - 22.02.1951 Vítězslav Vejražka (Julius Fučík), Božena Půlpánová (Gusta Fučíková)
Foto: Karel Drbohlav
Lidé, bděte - 22.02.1951 Vlasta Matulová (Anna Klementsová)
Foto: Karel Drbohlav
Lidé, bděte - 22.02.1951 Zatčení Fučíka v rodině Jelínkových
Foto: Karel Drbohlav
Ljdé, bděte - 22.02.1951 Bohumil Machník (Táta Skořepa)
Foto: Karel Drbohlav
Ljdé, bděte - 22.02.1951 Karel Höger (Böhm)
Foto: Karel Drbohlav
Ljdé, bděte - 22.02.1951 Lída Plachá, Vítězslav Vejražka , Emil Bolek
Foto: Karel Drbohlav
Ljdé, bděte - 22.02.1951 Zdeněk Štěpánek (Josef Pešek), Vítězslav Vejražka (Julius Fučík)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 - 12.03.1952 Jiřina Petrovická (Mladá kněžna)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 Bedřich Karen (Dvořan)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 Eva Klenová (Komorná)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 František Filipovský (Pan Franc)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 František Filipovský (Pan Franc), Saša Rašilov (Vrchní)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 František Roland (Žán)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 František Roland (Žán), Eva Klenová (Komorná)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 František Velebný (Mušketýr)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 Jaroslav Vojta (Braha), František Velebný (Mušketýr)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 Jiřina Petrovická (Mladá kněžna)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 Marie Glázrová (Klásková)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 Otomar Krejča (Mlynář)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 Otomar Krejča (Mlynář), Jaroslav Vojta (Braha)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 Saša Rašilov (Vrchní)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 Saša Rašilov (Vrchní), František Filipovský (Pan Franc)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 Stanislav Neumann (Michal)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952 Vlasta Matulová (Hanička)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 12.03.1952, Otomar Krejča (Mlynář)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, František Filipovský (Zima), Václav Švorc (Zajíček), Emil Bolek (Sejtko)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, František Kreuzmann st. (Vrchní)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, František Kreuzmann st. (Vrchní), Jindřich Plachta (Pan Franc)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Jaroslav Vojta (Ivan)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Jiří Steimar (Dvořan)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Jiřina Šejbalová (Klásková), Vítězslav Vejražka (Mlynář)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Jiřina Šejbalová (Klásková), Vladimír Řepa (Klásek)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Lída Plachá (Komorná)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Luba Skořepová (Hanička)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Luba Skořepová (Hanička), Vítězslav Vejražka (Mlynář)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Marie Vášová (Mladá kněžna)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Miloš Nesvadba (Michal)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Olga Scheinpflugová (Mladá kněžna), Vítězslav Vejražka (Mlynář)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Vítězslav Vejražka (Mlynář), Vlasta Fabianová (Klásková)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Vladimír Řepa (Klásek)
Foto: Karel Drbohlav
Lucerna - 18.03.1949, Vlasta Fabianová (Klásková)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949 , Lída Plachá(Anka), Jaroslav Průcha(Makar Ivanovič Dubrava)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949, Bohumil Machník (Filip Semenenko)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949, Jan Pivec(Kondrat Topola),Jaroslav Průcha(Makar Ivanovič Dubrava)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949, Jarmila Krulišová(Galja Ivančuková), Josef Mixa(Gavrilo Bratčenko)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949, Jaroslav Průcha(Makar Ivanovič Dubrava), Marie Burešová(Olga)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949, Lída Plachá(Anka), Jan Pivec(Kondrat Topola)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949, Luba Skořepová(Marfa Stepovaja), Vladimír Hrubý(Trofim Golub)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949, Marie Burešová, Lída Plachá, Jan Pivec, Marie Ježková
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,E.Bolek(Orlov),J.Průcha(Makar Ivanovič Dubrava),J. Dohnal(Pavel Krugljak)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,Emil Bolek(Orlov )
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,František Roland(Zinčenko)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,Jiří Dohnal(Pavel Krugljak )
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,Jiří Dohnal, Vladimír Hrubý, Josef Mixa
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,Josef Gabriel(scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,Josef Mixa, Jarmila Krulišová, Milada Smolíková
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,Lída Plachá(Anka)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,Luba Skořepová, Milada Smolíková, Jarmila Krulišová
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,Marie Burešová(Olga), Jan Pivec(Kondrat Topola)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,Marie Ježková(Oksana Andrejevna )
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,Marie Ježková(Oksana Andrejevna)
Foto: Karel Drbohlav
Makar Dubrava - 01.09.1949,Vladimír Hrubý, Josef Mixa, Jiří Dohnal
Foto: Karel Drbohlav
Maloměšťáci - 06.05.1949, Blanka Waleská (Taťana)
Foto: Karel Drbohlav
Maloměšťáci - 06.05.1949, Božena Půlpánová (Cvětájeva), Blanka Waleská (Taťana)
Foto: Karel Drbohlav
Maloměšťáci - 06.05.1949, Marie Glázrová (Polja)
Foto: Karel Drbohlav
Maloměšťáci - 06.05.1949, Marie Ježková (Stěpanida)
Foto: Karel Drbohlav
Maloměšťáci - 06.05.1949, Miroslav Doležal (Petr)
Foto: Karel Drbohlav
Maloměšťáci - 06.05.1949, Václav Švorc (Šiškin)
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948, Jiří Pick (Fritzer)
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948, Jiří Pick (Fritzer), Josef Maršálek (Komediant Marlin)
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948, Jiří Pick (Fritzer), Otakar Brousek (Matyáš Bohr)
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948, Josef Maršálek (Komediant Marlin)
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948, Karel Pech (Kazatel Marlin)
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948, Karel Pech (Kazatel Marlin)
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948, Luba Skořepová (Jane), Vladimír Hrubý (Jindřich)
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948, Miloš Nesvadba (Zloděj Marlin)
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948, Miloš Nesvadba (Zloděj Marlin)
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948, Miloš Nesvadba (Zloděj Marlin), Josef Maršálek (Komediant Marlin)
Foto: Karel Drbohlav
Marlin - 24.01.1948, Miloš Nesvadba, Josef Maršálek, Karel Pech
Foto: Karel Drbohlav
Maryša - 19.10.1948, Jiří Plachý st. (Vávra), Jarmila Krulišová (Maryša)
Foto: Karel Drbohlav
Maryša - 19.10.1948, Jiří Plachý st. (Vávra), Vítězslav Vejražka (Francek)
Foto: Karel Drbohlav
Maryša - 19.10.1948, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Maryša - 19.10.1948, Ladislav Pešek (Lízal)
Foto: Karel Drbohlav
Maryša - 19.10.1948, Ladislav Pešek (Lízal)
Foto: Karel Drbohlav
Maryša - 19.10.1948, Vítězslav Vejražka (Francek)
Foto: Karel Drbohlav
Maryša - 19.10.1948, Zdenka Baldová (Strouhalka)
Foto: Karel Drbohlav
Mášenka - 25.10.1947 (Luba Skořepová, Leo Spáčil, Miloš Kopecký, Alena Motyčková, Zdena Pavlátová)
Foto: Karel Drbohlav
Mášenka - 25.10.1947 (Luba Skořepová, Miloš Kopecký, Leo Spáčil, Zdena Pavlátová, Alena Motyčková)
Foto: Karel Drbohlav
Mášenka - 25.10.1947, Luba Skořepová (Maša)
Foto: Karel Drbohlav
Mášenka - 25.10.1947, Miloš Kopecký (Okaemov Vasilij Ivanovič)
Foto: Karel Drbohlav
Mášenka - 25.10.1947, Miloš Kopecký (Okaemov Vasilij Ivanovič), Marie Motlová (Motja)
Foto: Karel Drbohlav
Mášenka - 25.10.1947, Miloš Nesvadba (Viktor), Miloš Kopecký (Okaemov Vasilij Ivanovič)
Foto: Karel Drbohlav
Mášenka - 25.10.1947, scéna
Foto: Karel Drbohlav
Maškaráda - 05.10.1948 ,Josef Svoboda(scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Maškaráda - 05.10.1948,Josef Svoboda(scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Maškaráda - 05.10.1948,Josef Svoboda(scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Maškaráda - 05.10.1948,Josef Svoboda(scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947 (Bohumil Křížek, Josef Maršálek, Josef Mráz)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Bohumil Křížek (Josef Cibulka)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Bohumil Křížek (Josef Cibulka)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Jiří Pick (František Buzek)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Jiří Pick (František Buzek)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Jiří Pick (František Buzek), Miloš Nesvadba (Ignác Pazdušek)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Josef Maršálek (Karas Louda)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Josef Maršálek (Karas Louda), Josef Mráz (Bohumil Cibulka)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Karel Pech (Václav)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Karel Pech (Václav), Miloš Kopecký (Volman)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Ladislav Daneš (Vincek)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Leo Spáčil (Zimmerheier), Jiří Pick (František Buzek)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Leo Spáčil (Zimmerheier), Miloš Nesvadba (Ignác Pazdušek)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Miloš Kopecký (Volman), Jiří Pick (František Buzek)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Miloš Nesvadba (Ignác Pazdušek)
Foto: Karel Drbohlav
Městečko na dlani - 01.09.1947, Vladimír Hrubý (Matěj Řezáč)
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Bedřich Karen (Johnson), Miloš Nedbal (Harry Spellman)
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 celková scéna
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Eva Klenová (In Sen)
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Eva Klenová (In Sen), Eva Vrchlická (Matka)
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Jaroslav Průcha (Pak Tar), Bedřich Karen (Johnson)
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Jiří Plachý st., František Kreuzmann st., František Roland
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Josef Mixa (Kim Yu Čen) Jiří Plachý st. (Tjan Men Chi)
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Josef Mixa (Kim Yu Čen), Lída Plachá (Čer Son)
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Karel Pech (Americký důstojník), Jiřina Steimarová (Dívka)
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Miroslav Doležal (Davis), Eva Klenová (In Sen)
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky - 26.05.1951 Stanislav Neumann (Stařec), Jaroslav Průcha (Par Tar)
Foto: Karel Drbohlav
Na jih od 38. rovnoběžky 26.05.1951 Bedřich Karen (Johnson)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Bohumil Machník (2. náčelník sboru starců Pisanských)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Eduard Kohout (Pelops)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Eduard Kohout (Pelops), Marie Glázrová (Hippodamie) a sbor
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Emil Konečný (Hlasatel královský) a sbor
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Emil Konečný (Pelops)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Emil Konečný (Pelops), Josef Mixa (Jolos)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 František Filipovský (2. náčelník sboru starců Pisanských)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Jan Pivec (Myrtilos)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Jan Pivec (Myrtilos), Marie Glázrová (Hippodamie)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Jan Pivec (Myrtilos), Marie Glázrová (Hippodamie)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Jiří Plachý st. (Oinomaos)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Jiří Plachý st. (Oinomaos), Emil Konečný (Pelops)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Marie Glázrová (Hippodamie)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Marie Glázrová (Hippodamie), Eduard Kohout (Pelops)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Marie Vášová (Hippodamie)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Otto Rubík (Myrtilos), Marie Vášová (Hippodamie)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 sborová scéna
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 sborová scéna
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Václav Švorc (Jolos)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Z. Štěpánek (Oinomaos), M. Glázrová (Hippodamie), E. Kohout (Pelops)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Zdeněk Rossmann - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Zdeněk Rossmann - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Zdeněk Rossmann - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Zdeněk Rossmann - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Zdeněk Štěpánek (Oinomaos)
Foto: Karel Drbohlav
Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Zdeněk Štěpánek(Oinomaos), Eduard Kohout (Pelops)
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949 ,Bohuš (Bohumil) Záhorský(Vikentij Michajlovič Vorobjev)
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949 ,Eva Vrchlická(Marja Ivanovna )
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949 ,Evžen F. Benda(scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949 ,Evžen F. Benda(scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949 ,František Smolík(Dmitrij Illarionovič Poležajev )
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949 ,František Smolík(Dmitrij Illarionovič Poležajev )
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949 ,František Smolík(Dmitrij Illarionovič Poležajev )
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949 ,Jaroslav Vojta(Kuprijanov )
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949 ,Jiří Dohnal(Michal Makarovič Bočarov )
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949, František Smolík(D.I.Poležajev), Eva Vrchlická(Marja Ivanovna)
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949, Jiří Dohnal(M.M.Bočarov) , František Smolík(D. I.Poležajev)
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949,Evžen F. Benda(scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří - 30.10.1949,F.Smolík(Dmitrij Illarionovič Poležajev), E.Vrchlická(Marja Ivanovna)
Foto: Karel Drbohlav
Neklidné stáří-30.10.1949,J.Dohnal(Michal Makarovič Bočarov),F.Smolík(D.I. Poležajev)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 Bohumil Machník (Koň)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 Božena Půlpánová(Polina)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 František Kreuzmann st. (Pěčeněgov)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 František Roland (Pologij)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 František Smolík (Levšin)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 František Smolík, Josef Mixa, Miloš Nedbal, Josef Gruss
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 Jiří Dohnal (Bardin Zachar)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 Jiří Dohnal (Bardin Zachar), Zdeněk Štěpánek (Bardin Jakov)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 Jiří Plachý st. (Skrobotov Michail)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 Josef Gruss (Bobojedov)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 Luba Skořepová (Naďa)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 Marie Glázrová (Taťjana)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 Marie Vášová (Kleopatra)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 Miroslav Doležal (Grekov)
Foto: Karel Drbohlav
Nepřátelé - 16.05.1952 Zdeněk Štěpánek (Bardin Jakov)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 J.Průcha (Šibajev), M.Nedbal (V roli Stalina)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Jaroslav Průcha (Šibajev)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Jaroslav Vojta (Přeběhlík)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Jiří Dohnal (Rodzjanko), Otto Rubík (Zeidlitz)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Josef Gruss (Butkevič)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Josef Gruss (Butkevič), Karel Höger (Dex)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Josef Mixa, Miloš Nedbal
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 M.Nedbal (V roli Stalina), B.Záhorský ( V roli Lenina)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Blanka Waleská (Sabina)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Marie Ježková (Danilovová), Jaroslav Průcha (Šibajev)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Miloš Nedbal (V roli Stalina)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Miloš Nedbal (V roli Stalina)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Miloš Nedbal (V roli Stalina)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Vítězslav Vejražka (Voronov)
Foto: Karel Drbohlav
Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Vítězslav Vejražka (Voronov), Jaroslav Průcha (Šibajev)
Foto: Karel Drbohlav
Nezvěstná - 31.10.1947, Bohumil Křížek (Ruffini), Jiří Pick (Lalande)
Foto: Karel Drbohlav
Nezvěstná - 31.10.1947, J. Maršálek (Policejní prefekt), J. Mráz (Doktor Vernet), K. Pech (Ondřej)
Foto: Karel Drbohlav
Nezvěstná - 31.10.1947, Ludmila Burešová (Isabella Sorelová), Vladimír Hrubý (René Blanc)
Foto: Karel Drbohlav
Nezvěstná - 31.10.1947, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nikotina - 12.09.1948, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nikotina - 12.09.1948, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nové jesličky - 13.12.1947, Miloš Nesvadba - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nové jesličky - 13.12.1947, Miloš Nesvadba (Janek)
Foto: Karel Drbohlav
Nové jesličky - 13.12.1947, Miloš Nesvadba (Janek)
Foto: Karel Drbohlav
Nové jesličky - 13.12.1947, Miloš Nesvadba (Janek)
Foto: Karel Drbohlav
Nové jesličky - 13.12.1947, Miloš Nesvadba (Janek), Luba Skořepová (Anka)
Foto: Karel Drbohlav
Nové jesličky - 13.12.1947, Miloš Nesvadba (Janek), Luba Skořepová (Anka)
Foto: Karel Drbohlav
Nové jesličky - 13.12.1947, Miloš Nesvadba, Ladislav Daneš, Luba Skořepová
Foto: Karel Drbohlav
Nové jesličky - 13.12.1947, Miloš Nesvadba, Ladislav Daneš, Luba Skořepová, Miloš Kopecký
Foto: Karel Drbohlav
Nové jesličky - 13.12.1947, scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nové jesličky - 13.12.1947, scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nové jesličky - 13.12.1947, scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nové jesličky - 13.12.1947, scéna
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948 (Blanka Waleská, Jarmila Kronbauerová, Zdeněk Štěpánek)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Blanka Waleská (Sabina), Jarmila Kronbauerová (Lemanská)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Eva Klenová (Matylda)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Eva Klenová (Matylda)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Eva Klenová (Matylda), Zdeněk Štěpánek (Okulič)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Jarmila Kronbauerová (Lemanská)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Jiřina Švorcová (Tereza)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Ladislav Boháč (Jagmin)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Ladislav Boháč (Jagmin), Blanka Waleská (Sabina)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Ladislav Boháč (Jagmin), Blanka Waleská (Sabina)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Ladislav Boháč (Jagmin), Bohumil Machník (Urbaňák)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Ladislav Boháč (Jagmin), Jaroslav Vojta (Policejní poručík)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Václav Voska (Julek ), Ladislav Boháč (Jagmin)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Václav Voska (Julek)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Zdeněk Štěpánek (Okulič)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Zdeněk Štěpánek (Okulič)
Foto: Karel Drbohlav
Odvety - 13.11.1948, Zdeněk Štěpánek (Okulič), František Kreuzmann st. (Lemanský)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, Eva Klenová (Věra)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, Eva Klenová (Věra)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, František Smolík (Gruber), Miroslav Doležal (Gusti)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, František Smolík (Gruber), Miroslav Doležal (Gusti)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, Josef Pehr (Jirka), Zdenka Baldová (Tietzová)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, Ladislav Boháč (Karel)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, Ladislav Boháč (Karel), Eva Klenová (Věra)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, Ladislav Boháč (Karel), Josef Pehr (Jirka), Eva Klenová (Věra)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, Marie Vášová (Truda), Zdenka Baldová (Tietzová)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, Míla Pačová (Králová)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, Míla Pačová (Králová)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, Miroslav Doležal (Gusti), Zdenka Baldová (Tietzová)
Foto: Karel Drbohlav
Ohnivá hranice - 18.01.1949, Zdenka Baldová (Tietzová)
Foto: Karel Drbohlav
Opatřte si dvojníka - 01.04.1948, Irena Kačírková (Dona Klára), Luba Skořepová (Dona Beata)
Foto: Karel Drbohlav
Opatřte si dvojníka - 01.04.1948, Jiří Nesvadba - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Opatřte si dvojníka - 01.04.1948, Luba Skořepová (Dona Beata)
Foto: Karel Drbohlav
Opatřte si dvojníka - 01.04.1948, Luba Skořepová (Dona Beata)
Foto: Karel Drbohlav
Opatřte si dvojníka - 01.04.1948, Miloš Nesvadba (Rodrigo)
Foto: Karel Drbohlav
Opatřte si dvojníka - 01.04.1948, Vladimír Hrubý (Don Diego), Miloš Nesvadba (Rodrigo)
Foto: Karel Drbohlav
Opatřte si dvojníka - 01.04.1948, Zdenka Zeithamlová (Dona Klára), Vladimír Hrubý (Don Diego)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Bohumil Machník (Graziano)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Jan Pivec (Jago), Otomar Krejča (Othello)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Jiřina Petrovická (Desdemona)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Jiřina Šejbalová (Emilie)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Josef Gruss (Jago)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Josef Gruss (Jago), Josef Pehr (Roderigo)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Josef Gruss (Jago), Václav Švorc (Cassio)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Josef Gruss (Jago), Vítězslav Vejražka (Othello)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Josef Pehr (Roderigo)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Luba Skořepová (Bianca), Václav Švorc (Cassio)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Otomar Krejča (Othello)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 V.Švorc (Cassio), J.Petrovická (Desdemona), J. Šejbalová (Emilie)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Vlasta Fabianová (Emilie)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Vlasta Fabianová (Emilie), Jan Pivec (Jago)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Vlasta Matulová (Desdemona)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951 Vlasta Matulová (Desdemona), Otomar Krejča (Othello)
Foto: Karel Drbohlav
Othello - 27.06.1951, Vítězslav Vejražka (Othello)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Miroslav Doležal (Nikolaj Andrevič Šablov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 J. Průcha ( Margaritov), K. Höger (Šablov), J. Petrovická (Ludmila)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Jaroslav Mareš (Dormědont)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Jaroslav Mareš (Dormědont), Marie Vášová (Fělicata Antonovna Šablovová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Jaroslav Průcha (Gerasim Porfirjič Margaritov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Jiří Plachý st. (Gerasim Portfirjič Margaritov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Jiřina Petrovická (Ludmila)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Jiřina Petrovická (Ludmila), Karel Höger (Nikolaj Andrejič Šablov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Karel Höger (N. A. Šablov), Marie Glázrová (V. Ch. Lebědkinová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Karel Höger (Nikolaj Andrejič Šablov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Marie Glázrová (V. Ch.Lebědkinová), Karel Höger (N. A. Šablov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Marie Glázrová (Varvara Charitonovna Lebědkinová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Marie Vášová (Fělicata Antonovna Šablovová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Marie Vášová (Fělicata Antonovna Šablovová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Miroslav Doležal (N. A. Šablov) Marie Vášová (F. A. Šablovová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Václav Švorc (Dormědont), Zdenka Baldová (F. A. Šablovová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Vladimír Leraus (Onufrij Potapyč Dorodnov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Vlastislav Hofman - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Zdenka Baldová (Fělicata Antonovna Šablovová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Zdenka Baldová (Fělicata Antonovna Šablovová), Jiřina Petrovická (Ludmila)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947 (B. Záhorský, L. Dostalová, M. Glázrová, M. Vášová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947 (Eduard Kohout, Leopolda Dostalová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947 (Leopolda Dostalová, Eduard Kohout, Marie Glázrová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Eduard Kohout (Horác / Bedřich), Marie Glázrová (Isabela)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, J. Gruss (Patrice Bombelles), J. Steimarová (Lady Dorota India)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, J. Steimarová (Lady Dorota India), J. Gruss (Patrice Bombelles)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Jiřina Steimarová (Lady Dorota India)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Jiřina Steimarová (Lady Dorota India)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Jiřina Steimarová (Lady Dorota India), Josef Gruss (Patrice Bombelles
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Josef Gruss (Patrice Bombelles)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Josef Gruss (Patrice Bombelles), Eduard Kohout (Horác / Bedřich)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Josef Gruss (Patrice Bombelles), Eduard Kohout (Horác / Bedřich)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Josef Gruss (Patrice Bombelles), Eduard Kohout (Horác / Bedřich)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Josef Gruss (Patrice Bombelles), Marie Vášová (Diana Messerschmannová
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Leopolda Dostalová, v popředí: Saša Rašilov a Jiřina Steimarová
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Glázrová (Isabela)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Glázrová (Isabela), Eduard Kohout (Horác / Bedřich)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Glázrová (Isabela), Eduard Kohout (Horác / Bedřich)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Glázrová (Isabela), Marie Vášová (Diana Messerschmannová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Glázrová (Isabela), Míla Pačová (Její matka)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Glázrová (Isabela), Saša Rašilov (Messerschmann)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Vášová (Diana Messerschmannová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Vášová (Diana Messerschmannová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Vášová (Diana Messerschmannová), Marie Glázrová (Isabela)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Vášová (Diana Messerschmannová), Marie Glázrová (Isabela)
Foto: Karel Drbohlav
Psohlavci - 31.05.1951 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Vášová (Diana Messerschmannová), Saša Rašilov (Messerschmann)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Vášová (Diana Messerschmannová), Saša Rašilov (Messerschmann)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Vášová (Diana), Eduard Kohout (Horác / Bedřich)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Vášová (Diana), Eduard Kohout (Horác / Bedřich)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Vášová (Diana), Eduard Kohout (Horác / Bedřich)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Marie Vášová (Diana), Eduard Kohout (Horác / Bedřich)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Saša Rašilov (Messerschmann)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Saša Rašilov (Messerschmann), Bohuš (Bohumil) Záhorský (Josue)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Saša Rašilov (Messerschmann), Bohuš (Bohumil) Záhorský (Josue)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Saša Rašilov (Messerschmann), Marie Glázrová (Isabela)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Saša Rašilov (Messerschmann), Marie Glázrová (Isabela)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Vlasta Fabianová (Slečna Capulatová), Míla Pačová (Matka Isabely)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Vlasta Fabianová (Slečna Capulatová), Míla Pačová (Matka Isabely)
Foto: Karel Drbohlav
Pozvání na zámek - 24.03.1947, Vlasta Fabianová, Leopolda Dostalová
Foto: Karel Drbohlav
Případ v ulici Lourcine - 20.02.1948, Jiří Pick (Justin)
Foto: Karel Drbohlav
Případ v ulici Lourcine - 20.02.1948, Leo Spáčil (Potard)
Foto: Karel Drbohlav
Případ v ulici Lourcine - 20.02.1948, Miloš Kopecký (Lenglumé)
Foto: Karel Drbohlav
Případ v ulici Lourcine - 20.02.1948, Miloš Kopecký (Lenglumé)
Foto: Karel Drbohlav
Případ v ulici Lourcine - 20.02.1948, Miloš Kopecký, Jiří Pick, Miloš Nesvadba
Foto: Karel Drbohlav
Případ v ulici Lourcine - 20.02.1948, Miloš Nesvadba (Mistingue)
Foto: Karel Drbohlav
Psohlavci - 31.05.1951 - 31.05.1951 (Josef Svoboda)
Foto: Karel Drbohlav
Psohlavci - 31.05.1951 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Psohlavci - 31.05.1951 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Psohlavci - 31.05.1951 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948 (Bohuš (Bohumil) Záhorský, Emil Bolek, Miloš Hájek)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948 (Emil Bolek, Saša Rašilov, Miloš Hájek, Miloš Nedbal)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948 (S. Rašilov, B. Záhorský, E. Bolek, B. Machník, F. Kreuzmann st.)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Elena Hálková (Marja Antonovna), Ladislav Pešek (Ivan Chlestakov)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Elena Hálková (Marja Antonovna), Míla Pačová (Anna Andrejevna)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Emil Bolek (Bobčinský), Bohuš (Bohumil) Záhorský (Dobčinský)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Emil Bolek (Bobčinský), Miloš Nedbal (Ljapkin-Tjapkin)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Emil Bolek (Petr Ivanovič Bobčinský)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, František Filipovský (Poštmistr)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, František Kreuzmann st. (Artemij Filipovič Zemljanka)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Ladislav Pešek (Ivan Chlestakov)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Ladislav Pešek (Ivan Chlestakov), Bohumil Machník (Školní inspektor)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Ladislav Pešek (Ivan Chlestakov), Jaroslav Průcha (Osip)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Ladislav Pešek (Ivan Chlestakov), Saša Rašilov (Hejtman)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Míla Pačová (Anna Andrejevna)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Míla Pačová (Anna Andrejevna), Elena Hálková (Marja Antonovna)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Milada Smolíková (Kaprálova žena)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Saša Rašilov (Hejtman)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Saša Rašilov (Hejtman)
Foto: Karel Drbohlav
Revisor - 18.02.1948, Saša Rašilov (Hejtman), František Filipovský (Poštmistr)
Foto: Karel Drbohlav
Romeo a Julie - 28.01.1950, Jiří Blažek(Romeo), Miloslav Šťastný(Páter Lorenzo)
Foto: Karel Drbohlav
Slečna Naděje - 25.11.1947, Karel Pech (Cosmo), Zdenka Zeithamlová (Rosalie)
Foto: Karel Drbohlav
Slečna Naděje - 25.11.1947, Karel Pech (Cosmo), Zdenka Zeithamlová (Rosalie)
Foto: Karel Drbohlav
Slečna Naděje - 25.11.1947, Karel Pech (Cosmo), Zdenka Zeithamlová (Rosalie)
Foto: Karel Drbohlav
Slečna Naděje - 25.11.1947, Vladimír Hrubý (Nicaňor)
Foto: Karel Drbohlav
Slečna Naděje - 25.11.1947, Zdenka Zeithamlová (Rosalie)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Bohuš (Bohumil) Záhorský (Pantalone Agnivorla)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Elena Hálková (Smeraldina)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Elena Hálková (Smeraldina)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Elena Hálková (Smeraldina), Jan Pivec (Truffaldino Gdebizzopopad)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Elena Hálková (Smeraldina), Josef Pehr (Silvínek)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Emil Konečný (Florindo Aretusi)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Emil Konečný (Florindo Aretusi)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, František Roland (Pantalone Agnivorla)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Jan Pivec (Truffaldino Gdebizzopopad)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Jan Pivec (Truffaldino Gdebizzopopad)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Jan Pivec (Truffaldino Gdebizzopopad)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Jan Pivec (Truffaldino), František Kreuzmann st. (Brighella)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Jan Pivec (Truffaldino), Vlasta Matulová (Beatrice Rasponi)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Josef Hlinomaz (První nosič)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Josef Pehr (Silvínek)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Josef Pehr (Silvínek), Bohuš (Bohumil) Záhorský (Pantalone Agnivorla)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Luba Skořepová (Klárinka)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Luba Skořepová (Klárinka), Josef Pehr (Silvínek)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Václav Voska (Silvínek)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Vladimír Hrubý (Druhý nosič)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Vlasta Matulová (Beatrice Rasponi)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Vlasta Matulová (Beatrice Rasponi), Luba Skořepová (Klárinka)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Zdeněk Rossmann (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Zdeněk Rossmann (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Zdeněk Rossmann (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Zdeněk Rossmann (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Sluha dvou pánů - 24.05.1950, Zdeněk Rossmann (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Smraďoch - 27.09.1947, Miloš Kopecký (Profesor Blanchard)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950 , František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950 , František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950 , Josef Mixa(Švanda ), Blanka Waleská(Zulika )
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb(scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Roland(Tomáš)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Jarmila Krulišová(Dorotka ), Josef Mixa(Švanda )
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Jarmila Krulišová(Dorotka)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Jarmila Krulišová(Dorotka)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Jiřina Šejbalová(Kordula)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Josef Mixa(Švanda )
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Karel Höger(Král Alenoros)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Marie Vášová(Lesana )
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Miluše Jánská(Vanika)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Miroslav Doležal(Alamír)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Stanislav Neumann(Kalafuna), Jarmila Krulišová(Dorotka)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Stanislav Neumann(Kalafuna), Zdeněk Štěpánek(Šavlička)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Theodor Strejcius(Nalejváček)
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Vlasta Fabianová(Rosana )
Foto: Karel Drbohlav
Strakonický dudák - 01.07.1950, Vlasta Fabianová(Rosana)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 taneční scéna
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Ilja Hylas (2. ceremoniář) a sbor
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Ilja Hylas (2. ceremoniář), Bohumír Vích (Vakula), Jan Rožánek (Záporožec)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Jan Rožánek (Záporožec)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Jiří Joran (Čert)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Josef Celerin (Starosta)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Josef Křikava (1. ceremoniář)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Milada Čadikovičová (Solocha), Oldřich Dědek (Učitel)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Miloslava Fidlerová (Oxana)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Oldřich Kovář (Učitel)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Oldřich Kovář (Učitel), Štěpánka Štěpánová (Solocha)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Štěpánka Štěpánová (Solocha)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Štěpánka Štěpánová (Solocha), Oldřich Kovář (Učitel)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 taneční scéna
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Vladimír Jedenáctík (Čub)
Foto: Karel Drbohlav
Střevíčky - 21.12.1950 Vladimír Jedenáctík (Čub), Bohumír Vích (Vakula)
Foto: Karel Drbohlav
Tosca - 06.09.1948, Jaroslava Procházková (Floria Tosca)
Foto: Karel Drbohlav
Tosca - 06.09.1948, Jaroslava Procházková (Floria Tosca), Gustav Remec (Mario Cavaradossi)
Foto: Karel Drbohlav
Tosca - 06.09.1948, Jaroslava Procházková (Floria Tosca), Gustav Remec (Mario Cavaradossi)
Foto: Karel Drbohlav
Tosca - 06.09.1948, Jaroslava Procházková (Floria Tosca), Jiří Schiller (Baron Scarpia)
Foto: Karel Drbohlav
Tosca - 06.09.1948, Jiří Schiller (Baron Scarpia)
Foto: Karel Drbohlav
Tosca - 06.09.1948, Jiří Schiller (Baron Scarpia), Jaroslava Procházková (Floria Tosca)
Foto: Karel Drbohlav
Tosca - 06.09.1948, Josef Svoboda - scéna (II. jednání)
Foto: Karel Drbohlav
Tosca - 06.09.1948, Josef Svoboda - scéna (III. jednání)
Foto: Karel Drbohlav
Tosca - 06.09.1948, sbor (I. jednání)
Foto: Karel Drbohlav
Tosca - 06.09.1948, sbor (I. jednání)
Foto: Karel Drbohlav
Troubadour - 03.09.1948, celková scéna
Foto: Karel Drbohlav
Troubadour - 03.09.1948, Jarmila Palivcová (Azucena)
Foto: Karel Drbohlav
Troubadour - 03.09.1948, Jarmila Palivcová (Azucena), Pavel Mirov (Manrico)
Foto: Karel Drbohlav
Troubadour - 03.09.1948, Jarmila Pechová (Leonora)
Foto: Karel Drbohlav
Troubadour - 03.09.1948, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Troubadour - 03.09.1948, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Troubadour - 03.09.1948, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Troubadour - 03.09.1948, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Troubadour - 03.09.1948, Pavel Mirov (Manrico), Jarmila Pechová (Leonora)
Foto: Karel Drbohlav
Troubadour - 03.09.1948, scéna
Foto: Karel Drbohlav
Troubadour - 03.09.1948, scéna
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Marie Burešová (Barbora Jahelková), Eva Klenová (Terezka)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Bedřich Karen (Baron Hrdopyška)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Bohuš (Bohumil) Záhorský (Vojtěch Nožejček)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Bohuš (Bohumil) Záhorský, Eva Klenová, Jan Pivec, Jarmila Krulišová
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Eva Klenová (Terezka)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Eva Klenová (Terezka), Karel Höger (Jan Pěnkava)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Eva Klenová (Terezka), Marie Burešová (Barbora Jahelková)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 J.Krulišová (Madlenka), K. Höger (Jan Pěnkava), E.Klenová (Terezka)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Jan Pivec (Kuba)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Jarmila Krulišová (Madlenka)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Josef Pehr (Matinoha), Miroslav Horníček (Černobejl)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Karel Höger (Jan Pěnkava)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Karel Höger (Jan Pěnkava), Bedřich Karen (Baron Hrdopyška)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Karel Pech (Pan Vydřiduška), Bedřich Karen (Baron Hrdopyška)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Ladislav Pešek (Starý Ezechiel)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Ladislav Pešek (Starý Ezechiel), Jaroslav Průcha (Loukota)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Miloš Nesvadba (Kohoutek)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Miroslav Horníček (Černobejl)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Vítězslav Vejražka (Zlatohlav)
Foto: Karel Drbohlav
Tvrdohlavá žena - 06.06.1952 Vítězslav Vejražka (Zlatohlav)
Foto: Karel Drbohlav
V studni - 06.10.1948, Jan Rožánek (Janek)
Foto: Karel Drbohlav
V studni - 06.10.1948, Jaroslava Vymazalová (Lidunka)
Foto: Karel Drbohlav
V studni - 06.10.1948, Jaroslava Vymazalová (Lidunka)
Foto: Karel Drbohlav
V studni - 06.10.1948, Jaroslava Vymazalová (Lidunka), Marie Cyteráková (Veruna)
Foto: Karel Drbohlav
V studni - 06.10.1948, Jaroslava Vymazalová (Lidunka), Marie Cyteráková (Veruna)
Foto: Karel Drbohlav
V studni - 06.10.1948, Jaroslava Vymazalová (Lidunka), Rudolf Vonásek (Vojtěch)
Foto: Karel Drbohlav
V studni - 06.10.1948, Jaroslava Vymazalová (Lidunka), Rudolf Vonásek (Vojtěch)
Foto: Karel Drbohlav
V studni - 06.10.1948, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
V studni - 06.10.1948, Josef Svoboda - scéna
Foto: Karel Drbohlav
V studni - 06.10.1948, Marie Cyteráková (Veruna)
Foto: Karel Drbohlav
V studni - 06.10.1948, Rudolf Vonásek (Vojtěch)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949 , Jiří Plachý st. (Gavlas), Ladislav Boháč (Forinta)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Emil Konečný (Bábek)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Emil Konečný (Bábek), Ladislav Boháč (Forinta)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, František Filipovský (Marek), Elena Hálková (Anka)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Jaroslav Moučka (Plinta), Vítězslav Vejražka (Slíva)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Jiří Plachý st. (Gavlas), Theodor Strejcius (Holas)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Josef Hlinomaz (Vantuch)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Josef Hlinomaz (Vantuch), Jiří Plachý st. (Gavlas)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Karel Höger (Foltýn)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Karel Höger (Foltýn), Karel Pech (Žinčík)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Václav Gottlieb (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Václav Voska (Nežviadek)
Foto: Karel Drbohlav
Veliká tavba - 12.10.1949, Vítězslav Vejražka (Slíva), Bedřich Karen (Karásek)
Foto: Karel Drbohlav
Višňový sad - 16.09.1951 M. Burešová (Charlotta Ivanovna), J. Průcha (Simeonov Piščík)
Foto: Karel Drbohlav
Vojnarka - 09.02.1951, Arnošt Paderlík - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Vojnarka - 09.02.1951, F. Smolík, B. Záhorský, F. Kreuzmann st., L. Boháč
Foto: Karel Drbohlav
Vojnarka - 09.02.1951, František Smolík (Jan Hruška)
Foto: Karel Drbohlav
Vojnarka - 09.02.1951, Jarmila Krulišová (Bětka)
Foto: Karel Drbohlav
Vojnarka - 09.02.1951, Jaroslav Průcha (Jakub Vojnar), Miroslav Doležal (Antonín Havel)
Foto: Karel Drbohlav
Vojnarka - 09.02.1951, Jiří Plachý st. (Jakub Vojnar), Marie Vášová (Madlena Vojnarová)
Foto: Karel Drbohlav
Vojnarka - 09.02.1951, Josef Pehr (Martin)
Foto: Karel Drbohlav
Vojnarka - 09.02.1951, Ladislav Boháč (Antonín Havel), Marie Vášová (Madlena Vojnarová)
Foto: Karel Drbohlav
Vojnarka - 09.02.1951, Marie Ježková (Jeho matka), Marie Vášová (Madlena Vojnarová)
Foto: Karel Drbohlav
Vojnarka - 09.02.1951, Marie Vášová (Madlena Vojnarová), František Smolík (Jan Hruška)
Foto: Karel Drbohlav
Vojnarka - 09.02.1951, Milada Smolíková (Hospodská), Bohuš Záhorský (Drtina)
Foto: Karel Drbohlav
Vstanou noví bojovníci - 11.12.1949, František Roland(Kolmistr )
Foto: Karel Drbohlav
Vstanou noví bojovníci - 11.12.1949, František Roland(Kolmistr ), Zdenka Baldová(Kolmistrová)
Foto: Karel Drbohlav
Vstanou noví bojovníci - 11.12.1949, Ladislav Pešek (Ladislav Budečský), Marie Burešová (Barbora)
Foto: Karel Drbohlav
Vstanou noví bojovníci - 11.12.1949, Ladislav Pešek(Ladislav Budečský )
Foto: Karel Drbohlav
Vstanou noví bojovníci - 11.12.1949, Marie Burešová(Barbora )
Foto: Karel Drbohlav
Vstanou noví bojovníci - 11.12.1949, Vlastislav Hofman(scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Vstanou noví bojovníci - 11.12.1949, Vlastislav Hofman(scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Vstanou noví bojovníci - 11.12.1949, Vlastislav Hofman(scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Alexandra Myšková (Pavlínka)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Jiří Plachý st. (Dosužov)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Josef Mixa (Mykin),Vítězslav Vejražka ( Vasilij Nikolajevič Žadov)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Lída Plachá (Pavlínka)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Luba Skořepová (Julinka)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Luba Skořepová (Julinka), Karel Höger (Onisim Panfilič Bělogubov)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Saša Rašilov (Akim Akimič Jusov)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Vítězslav Vejražka (Vasilij Nikolajevič Žadov)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Vítězslav Vejražka (Vasilij Žadov), Lída Plachá (Pavlínka)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Vlasta Fabianová (Anna Pavlovna)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Vlasta Fabianová (Anna Pavlovna), Zdeněk Štěpánek (Aristarch Višněvskij)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Vlasta Fabianová, Saša Rašilov, Zdeněk Štěpánek
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Zdeněk Štěpánek (Aristarch Višněvskij), Saša Rašilov ( Akim Jusov)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Zdeněk Štěpánek (Aristarch Vladimirovič Višněvskij)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Zdenka Baldová ( Jelizaveta Kukuškinova) , Saša Rašilov ( Akim Jusov)
Foto: Karel Drbohlav
Výnosné místo - 22.09.1950 Zdenka Baldová, Saša Rašilov, Karel Höger
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 František Tröster - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Jarmila Krulišová (Lena), Jiří Plachý st. (Kondratěv)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Jarmila Krulišová (Lena), Jiří Plachý st. (Kondratěv)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Jaroslav Průcha (Rubcov)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Jaroslav Průcha, Jarmila Krulišová, Vítězslav Vejražka
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Jiří Dohnal (Kremněv)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Jiří Plachý st. (Kondratěv)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Josef Pehr (Matvějič)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Karel Höger (Krutilin)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Luba Skořepová (Feňa)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Miloš Nedbal (Drozdov)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Miloš Nedbal, Josef Pehr, Václav Švorc, Jaroslav Průcha
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Václav Švorc (Modest)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Vítězslav Vejražka (Sibirjakov)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Vítězslav Vejražka (Sibirjakov), Jarmila Krulišová (Lena)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Vlasta Fabianová (Sofie Romanovna)
Foto: Karel Drbohlav
Zelená ulice - 27.02.1952 Vlasta Fabianová , Jarmila Krulišová , Jiří Plachý st.
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950 (František Tröster - scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950 (František Tröster - scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950 (František Tröster - scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950 (František Tröster - scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950 (František Tröster - scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950, František Tröster (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950, Jarmila Krulišová (Kateřina)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950, Jaromír Spal (Hortensio)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950, Jaroslav Moučka (Vincenzio)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950, Jiří Dohnal (Petruccio)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950, Jiří Dohnal, Jaromír Spal, Luba Skořepová, Jiřina Steimarová
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950, Marie Glázrová (Kateřina), Jiří Dohnal (Petruccio)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950, Miloš Kopecký (Gremio)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950, Václav Voska (Lucenzio)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950, Vítězslav Vejražka (Petruccio)
Foto: Karel Drbohlav
Zkrocení zlé ženy - 23.02.1950, Vítězslav Vejražka (Petruccio), Jarmila Krulišová (Kateřina)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 (Zdenka Baldová, Jiří Dohnal, Bohuš (Bohumil) Záhorský)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Bohuš (Bohumil) Záhorský (Podkolesin)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Eva Klenová (Dunaška)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 František Kreuzmann st. (Anučkin)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 František Smolík (Ževakin)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 František Velebný (Starikov)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Jiří Dohnal (Kočkarev)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Jiří Dohnal(Kočkarev), Bohuš (Bohumil) Záhorský (Podkolesin)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Jiří Dohnal, Zdenka Baldová, Marie Burešová, Milada Smolíková
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Jiří Plachý st. (Čubkin)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Jiří Plachý st. (Čubkin), František Smolík (Ževakin)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Marie Burešová (Agata Tichonovna)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Marie Burešová (Agata Tichonovna), Zdenka Baldová (Tekla Ivanovna)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Michael Romberg - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Michael Romberg - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Milada Smolíková (Arina Pantělejmonovna)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Milada Smolíková, Marie Burešová, Zdenka Baldová
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Záhorský, Dohnal, Baldová, Burešová, Smolíková, Kreuzmann st.,Plachý st.,Smolík
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Zdenka Baldová (Tekla Ivanovna), Bohuš (Bohumil) Záhorský (Podkolesin)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951 Zdenka Baldová (Tekla Ivanovna), Bohuš (Bohumil) Záhorský (Podkolesin)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951, Bohuš (Bohumil) Záhorský (Podkolesin)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951, Bohuš (Bohumil) Záhorský (Podkolesin), Jiří Dohnal (Kočkarev)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951, Eva Klenová (Duňaška)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951, František Kreuzmann st. (Anučkin), Jiří Plachý st. (Čubkin)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951, Jiří Dohnal (Kočkarev)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951, Jiří Dohnal (Kočkarev), Bohuš (Bohumil) Záhorský (Podkolesin)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951, Jiří Plachý st. (Čubkin)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951, Jiří Plachý st. (Čubkin), František Smolík (Ževakin), František Kreuzmann st.
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951, Milada Smolíková (Arina Pantělejmonovna), Marie Burešová (Agata Tichonovna)
Foto: Karel Drbohlav
Ženitba - 09.11.1951, Zdenka Baldová (Tekla Ivanovna), Bohuš (Bohumil) Záhorský (Podkolesin)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Adolf Wenig ml. (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Adolf Wenig ml. (scéna)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, J. Steimar (Praed), O. Scheinpflugová (Paní Kitty Warrenová)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Jiří Steimar (Praed)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Jiří Steimar (Praed)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Jiří Steimar (Praed), Otto Rubík (Sir George Crofts)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Jiří Steimar (Praed), Vlasta Matulová (Vivie)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Josef Gruss (Frank)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Josef Gruss (Frank), Jiří Steimar (Praed)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Josef Gruss (Frank), Saša Rašilov (Pastor Samuel Gardner)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, O. Scheinpflugová (Kitty Warrenová), O. Rubík (George Crofts)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, O. Scheinpflugová (Paní Kitty Warrenová), V. Matulová(Vivie)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Olga Scheinpflugová (Paní Kitty Warrenová)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Olga Scheinpflugová, Vlasta Matulová, Saša Rašilov
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Otto Rubík (Sir George Crofts)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Saša Rašilov (Pastor Samuel Gardner)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, V. Matulová (Vivie), J. Gruss (Frank), J. Steimar (Praed)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, V. Matulová (Vivie), O. Scheinpflugová (Paní Kitty Warrenová)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Vlasta Matulová (Vivie)
Foto: Karel Drbohlav
Živnost paní Warrenové - 24.09.1949, Vlasta Matulová (Vivie), Josef Gruss (Frank)
Foto: Karel Drbohlav