Lenka Lagronová
Životopis
Vystudovala dramaturgii na divadelní fakultě AMU Praha u prof. Jaroslava Vostrého. Již během studia napsala několik her, které byly později uvedeny v univerzitním divadle DISK. Kromě spolupráce s režisérem Petrem Léblem v Divadle Na Zábradlí nikdy jako dramaturg nepracovala. Věnuje se psaní divadelních a rozhlasových her. V raných dílech se zabývá traumatizujícími zážitky a zkušenostmi mladé generace, které líčí s typicky drsným humorem. Zaměřuje se především na epizody z dospívání mladé ženy (Antilopa). Druhou část její tvorby ovlivnil její odchod z divadelního života a vstup do kláštera (Terezka). V roce 1998 získala inscenace hry Terezka Cenu Alfréda Radoka za inscenaci roku (Divadlo Komedie, režie Jan Nebeský). V roce 1999 dostala v soutěži Českého rozhlasu cenu za rozhlasový debut Vstaň, prosím tě a v roce 2002 byla tato hra vyznamenána na přehlídce rozhlasových her Grand Prix Bohemia.
Je autorem titulů
Pláč (Činohra)
Z prachu hvězd (Činohra)