Otakar Mácha - violista
Datum narození
21.03.1872
Datum úmrtí
17.09.1924
Životopis
Narozen v Bialé (v Haliči), zemřel v Praze (během divadelní zkoušky). Školil se na Mozarteu v Salcburku. V roce 1893 se stal prvním houslistou Národního divadla v Brně, od roku 1894 byl ředitelem orchestru a koncertním mistrem v Celovci, odkud byl angažován jako I. sólový violista v německém divadle v Brně, kde vyučoval i na hudební škole. Od roku 1899 byl I. houslistou v pražském německém divadle a od roku 1900 až do své smrti působil jako I. violista Národního divadla. V letech 1910–1924 vyučoval hru na violu a violu d'amour na Konzervatoři Praha. V letech 1908–1914 spoluúčinkoval s Českým kvartetem na wagnerovských představeních v Bayreuthu. Psal menší skladby a úpravy zvláště pro violu d'amour.
Otec operního tenoristy Otakara Máchy.