J. L. Budín
Datum narození
29.04.1880
Datum úmrtí
17.09.1961
Další používaná jména
Jan Löwenbach
Životopis
Narozen v Rychnově nad Kněžnou, zemřel v Praze. Do r. 1898 studoval gymnázium v rodišti, 1898–1902 práva v Praze (JUDr.). Působil jako advokát v Praze, vyvinul bohatou kulturní a organizační činnost, zvláště v Umělecké besedě a Hudební matici (od 1908). Jako redaktor (1919–1920) a přispěvatel Hudební revue sledoval soudobý hudební život, ohlas české tvorby za hranicemi i hudební vědecké bádání. Pracoval též ve Spolku pro postavení Smetanova pomníku.

Po vzniku ČSR zorganizoval Klub čs. skladatelů a Ochranné sdružení autorské. V letech 1924–1925 organizoval též mezinárodní hudební festivaly v Praze. Před okupací opustil ČSR a po cestách Evropou a Amerikou se usadil v New Yorku (1941–1946). Účastnil se aktivně odbojové činnosti české inteligence v USA jako organizátor četných přednášek, výstav, koncertů a schůzí, referent tisku a kulturní poradce Čs. informační služby při konzulátě v New Yorku. Od r. 1946 pracoval jako expert hudební sekce ministerstva školství v Praze. Celá jeho činnost byla nesena službou české hudbě doma i v zahraničí, a to nejen po stránce právní a propagační, nýbrž i cennými překlady, librety a hesly ve slovnících.
Textové a hudební úpravy
Voják a tanečnice (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2000/2001 - Autor libreta
Strašidlo v zámku premiéra SEZONA 1933/1934 - Autor libreta
Voják a tanečnice (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) premiéra SEZONA 2014/2015 - Autor libreta
Fotogalerie
Strašidlo v zámku - 10.10.1933, N. Kejřová, V. Tomš, J. Křička, Z.Otava, J. Budín, J. Huml, J.Gleich
Foto: Centropress