Hana Budínová
Datum narození
24.12.1902
Datum úmrtí
15.09.1965
Životopis
Publicistka, divadelní, literární kritička a překladatelka. Narozena ve Staré Ušici (Ukrajina), zemřela v Praze. Pochází z obchodnické rodiny. Vystudovala gymnázium, poté studovala na filozofické fakultě německé univerzity v Praze.1934-1935 redaktorkou Haló novin. Po vyloučení z KSČ odtud byla propuštěna. V letech 1936-1939 pracovala v Divadle E. F. Buriana jako dramaturgyně a redaktorka divadelního časopisu Program D. V srpnu 1939 emigrovala do USA. Po návratu do ČSR se stala redaktorkou Kulturní politiky. Debutovala v roce 1931 v Tvorbě, dále publikovala v Haló novinách Programu D, LN, aj. Překládala z ruštiny a angličtiny,zejména divadelní hry.
Textové a hudební úpravy
Zelená ulice premiéra SEZONA 1951/1952 - Překlad
Přelom (Divadlo československé armády Praha) premiéra SEZONA 1952/1953 - Překlad