David Drozd
Životopis
Překladatel. Narodil se v roce 1976 v Brně. Vystudoval dramaturgii na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění (absolvoval inscenací textu Heinera Müllera: Zpustlé pobřeží - Materiál k Médee - Krajina s Argonauty). V roce 2007 dokončil doktorské studium prací Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka. V současné době působí jako pedagog v Kabinetu divadelních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na Divadelní fakultě JAMU a na Katedře teorie a kritiky DAMU v Praze. Věnuje se divadelní kritice, teorii a překladu. V překládání se zaměřuje na britskou, potažmo skotskou dramatiku. Přeložil hry: Martin Crimp: Pokusy o její život; Sarah Kane: Vyčistěno; Sue Glover: Podruhyně; Slaměná židle, Tulení žena; Liz Lochhead: Perfect Days; David Greig: Odlehlé ostrovy; David Harrower: Nože ve slepicích, Blackbird.
Textové a hudební úpravy
Blackbird premiéra SEZONA 2009/2010 - Překlad