Josef Zítek
Datum narození
04.04.1832
Datum úmrtí
02.08.1909
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. Vystudoval Polytechnický ústav (1847–1851). Poté studoval souběžně polytechniku a Akademii výtvarných umění ve Vídni (1851–1854), kde také působil u stavitele Josefa O. Krannera a v ateliéru Eduarda van der Nülla a Augusta Siccarda von Siccardsburg. Podnikl studijní cestu po Itálii (1859–1862), Německu, Belgii a Francii. Po návratu pracoval ve Vídni, kde obdržel stavitelskou koncesi.
Roku 1864 získal profesuru architektury na německé polytechnice v Praze, kde byl činný až do roku 1903. V roce 1866 zvítězil v soutěži o projekt Národního divadla a roku 1874 o projekt k Domu umělců – Rudolfinu s Josefem Schulzem. Kritika a útoky na jeho osobu po požáru ND jej přiměly k rezignaci a stavbu dokončil jeho žák a asistent Josef Schulz. Zítek se věnoval pak už jen vysokoškolské výuce a působil jako poradce či člen různých komisí a porot.
Jeho dílem byl i nezrealizovaný návrh rekonstrukce zámku v Bečově, Mlýnská kolonáda v Karlových Varech, pivovar v Petrohradu, bytové domy. Stal se nejuznávanějším představitelem české architektury 19. století.
Pohřben je na místním hřbitově v Malenicích (111, u zdi kostela), okr. Strakonice.
Fotogalerie
Josef Zítek
Josef Zítek, fotografie z mladších let