Máša Fleischerová
Datum narození
05.08.1887
Datum úmrtí
04.04.1950
Životopis
Narozena v Uherském Hradišti, zemřela v Brně. Rozená Fišerová. Studovala v Brně učitelský ústav (maturovala 1906) a učila v Bílovicích nad Svitavou (1907–1909) a v Brně. Sólovému zpěvu se učila u K. Vachové na konzervatoři v Brně (1919–1920) a v Praze (absolvovala u D. Branbergrové, 1920–1921). Působila jako koncertní pěvkyně, učitelka sólového zpěvu na brněnské konzervatoři (1922–1928, profesorka 1928–1939, po osvobození reaktivována 1945–1946), kde vychovala četné žačky (M. Žaludová, V. Strelcová).

Záslužnou činnost rozvinula v Brně na koncertech Klubu moravských skladatelů, kde věnovala velkou pozornost moravské písňové tvorbě (Kvapil, Kaprál, Petrželka aj.), v symfonických koncertech operního orchestru, v Besedě brněnské, často účinkovala v Praze ve Spolku pro pěstování písně, ve Spolku pro moderní hudbu, na koncertech České filharmonie, také na Mezinárodních festivalech soudobé hudby v Praze (1924) a v Benátkách (1925), úspěšně vystoupila v Paříži, v Kolíně nad Rýnem a v četných českých městech. Podnikla studijní zájezd do SSSR. Uplatnila se výjimečně též v operních představeních pražské konzervatoře. Byla členkou státní zkušební komise pro učitelství hudby (od 1926).
Role
Sokrates premiéra SEZONA 1924/1925 - Sokrates