Zdeněk Candra
Datum narození
04.06.1934
Životopis
Narozen v Českém Krumlově. V letech 1954-1958 vystudoval historii na Vysoké škole pedagogické, v roce 1967 ukončil externí studium dějin hudby na UK. V letech 1962-1970 redaktor Hudebních rozhledů, 1970-1974 hlavní redaktor časopisu G (gramorevue). V letech 1974-1977 odborný asistent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích na katedře hudební výchovy (oddělení výchovy učitelů LŠU). Od roku 1977 vedoucí dramaturg velkých hudebních žánrů v Čs.televizi, současně přijal v letech 1977-1979 dílčí úvazek dramaturga opery ND.