Magda Exnerová
Životopis
Členka Sboru Národního divadla: 1. alt – vedoucí hlasové skupiny.