Miguel de Cervantes y Saavedra
Životopis
Narozen 29.9.1547 v Alcalá de Henares, zemřel 23.4.1616 v Madridu. Vyrostl v nuzných poměrech, na různých místech se mu dostalo nesoustavného vzdělání. V roce 1569 odchází ve službách kardinála Aquavivy do Itálie. 1570 vstupuje do vojska a rok nato bojuje v námořní bitvě u Lepanta, ve které přijde o levou ruku. 1573 se účastní dalšího tažení na Korfu a do Tunisu. Když se 1575 vrací do Španělska, jeho loď je přepadena berberskými piráty a Cervantes je spolu se svým bratrem odvlečen do alžírského zajetí. Několikrát se pokusí o útěk, nakonec je v roce 1580 vykoupen. Po návratu do vlasti prochází řadou zaměstnání, na každém kroku ho však pronásleduje smůla, je několikrát vězněn pro dluhy a insolvenci, též pro podezření z vraždy. Po vydání svého hlavního díla, románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, má sice vlivné ochránce, ale o nic menší bídu. Poslední léta života tráví v Madridu. Dalším významným dílem jsou Příkladné novely, v nichž vytvořil španělskou obdobu italské renesanční novely. Psal i dramata po vzoru Lope de Vegy, v nichž chtěl na jevišti představit zosobněné mravní ideje (Numancie, Pedro de Urdemalas), úspěšnější však byl v jednoaktových mezihrách, krátkých humorných obrázcích z denního života (Bdělý strážce, Zázračné divadlo, Žárlivý stařík, Volba rychtářů v obci Daganzo), v nichž zobrazil neduhy španělské společnosti ve světle pokrokových renesančních idejí.
Je autorem titulů