Petr Haas
Životopis
Hudební skladbu studoval soukromě u Stanislava Jelínka, později hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně. Jako skladatel se věnuje primárně hudbě filmové a scénické, výjimečně hudbě určené pro koncertní pódia. Z volné tvorby upozorněme na jeho cyklus komorních skladeb Sexangulatus (1999), komorní skladbu Organizovaný chaos pro tympán a rourové zvony (2000), dechový kvintet Frotáž (2005), orchestrální skladbu Volnoběh aj. Spolupracuje i s výtvarnými umělci (např. s akad. malířem Janem Šerých na konceptuální audiovizuální instalaci Jednoho krásného Ra ve Zlíně v r. 2007). Z filmové hudby: celovečerní snímky Vaterland – lovecký deník (2004) a Hlava – ruce – srdce (2010), dokumentární film František Kupka, symfonik barev, malíř kosmu (2008) či loutkový snímek Obývací pokoj (2008), vznikající však nikoliv jako kinematografický opus, ale jako výtvarný projekt ve spolupráci s akad. malířem Josefem Bolfem. Jeho hudebně scénická tvorba je spojená zejména s pražským Divadlem Komedie, kde vytvořil hudbu nejen k celé řadě činoherních inscenací – např. Klára S. (2004), Hořké slzy Petry von Kantové (2005), Petrolejové lampy (2008), Legenda o svatém pijanovi (2011), ale byl spoluautorem i hudebně dramatických inscenací na pomezí činohry a opery – Parsifal (2005), scénické oratorium Rekonstrukce (2004). Mimo Divadlo Komedie spolupracoval mj. také s Divadelním studiem Továrna – Třicátá Marinina láska (2011), která se hraje v současné době na Nové scéně ND. Věnuje se i hudební publicistice – pro redakci vážné hudby Českého rozhlasu 3 připravil pětidílný cyklus Opomíjená klasika 20. století (2011), dříve programové cykly Architektura a hudba, Surrealismus a hudba, Edgar Varése aj.
Textové a hudební úpravy
Racek premiéra SEZONA 2010/2011 - Hudba
Strýček Váňa premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudba
Kvartýr premiéra SEZONA 2013/2014 - Hudba