Ladislav Černý - violista
Datum narození
13.04.1891
Datum úmrtí
13.07.1975
Životopis
Narozen v Plzni, zemřel v Dobříši. Studoval nižší gymnázium v rodišti a v Praze, kde byl na konzervatoři žákem F. Lachnera a J. Bastaře (1906–1912, housle). Během vojenské služby byl přijat do České filharmonie (1917–1919), pak odešel do Lublaně (1919), kde působil jako sólový violista v opeře a učitel v Glazbene Matici. Tam se stal spoluzakladatelem Zikova kvarteta (1920), jehož pak byl uměleckým vedoucím. R. 1921 se vrátil do vlasti s kvartetem, které od r. 1929 neslo název Pražské kvarteto, a věnoval se výlučně komorní a koncertní hře. Byl profesorem violové hry na pražské konzervatoři (od 1940), violy a komorní hry na Akademii múzických umění (od 1946, od 1952 docentem). Průkopník koncertní violové hry.
Role
Závěrečný koncert jubilejního cyklu Otakara Ostrčila premiéra SEZONA 1928/1929 - Hraje, Hra na violu