Jean Cocteau
Datum narození
05.07.1889
Datum úmrtí
11.10.1963
Životopis
Narozen v Maisons-Laffite, zemřel v Paříži. Pocházel z bohaté právnické rodiny. Po studiích na lyceu Condorcet se stal žurnalistou a kreslířem. Účastnil se 1.světové války. Přátelil se s Radiguetem, Gidem, Rilkem a Proustem, byl ovlivněn Stravinským a skladateli "Skupiny šesti", stýkal se s Apollinairem, Salmonem, Jacobem. Podnikal cesty (kolem světa, do Spoj.států). Mnohostranně umělecky nadaný, činný téměř ve všech literárních druzích, propagoval avantgardní směry a syntetické působení různých umění (hra Svatebčané na Eiffelce,1924,česky 1927). Své hry a balety psal ve spolupráci s Picassem, Poulencem, Satiem, Milhaudem. Jeho dílo je rozsáhlé: např. do češtiny přeložené výbory z poezie (Kohout a Venuše,1927), romány Velký skok (1923), Tomáš lhář (1923,č.1926), Hrozné děti (1929, č.1931), dramata Lidský hlas (1930,č.1931), Očarovaný život (1937), filmy podle jeho libret Krev básníkova (1932), Kráska a zvíře (1946), Orfeova závěť (1959). Napsal i komentář k Trnkovu filmu Císařův slavík. Ve fr.kultuře byl jakýmsi nevypočitatelně proměnlivým a pro svou podnětnost oblíbeným a vlivným "enfant terrible". Člen Francouzské akademie (1955).
Je autorem titulů
Milovaný hlas (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Lidský hlas (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1999/2000 - Autor libreta
Lidský hlas (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2006/2007 - Autor libreta
Vůl na střeše premiéra SEZONA 1924/1925 - Autor libreta
Král Oidipús (Velké divadlo Varšava) premiéra SEZONA 1967/1968 - Autor libreta
Lidský hlas premiéra SEZONA 1972/1973 - Autor libreta
Oedipus Rex premiéra SEZONA 1987/1988 - Autor libreta
Milhaud - Martinů premiéra SEZONA 1999/2000 - Autor libreta