Lenka Navrátilová
Životopis
Lenka Navrátilová vystudovala obory hra na klavír u Jaroslava Čermáka a hra na cembalo u Rudolfa Zelenky na konzervatořiv Teplicích a sbormistrovství chrámové hudby pod vedením Jiřího Koláře a Marka Štrancla na Pedagogické fakultě Univerzity Karlova v Praze. Je druhou sbormistryní Kühnova smíšeného sboru, profesorkou operní korepetice na Pražské konzervatoři a korepetitorkou Pražského filharmonického sboru. Jako zástupce sbormistra Pražského filharmonického sboru působila při koncertních zájezdech v Dohá, Berlíně a na operním festivalu v Sankt Gallen. Dlouhodobě spolupracuje se souborem Opery Národního divadla. Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro, Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka v Karlových Varech, jako cembalistka se soubory Camerata Nova a Opera Mozart. V průběhu své kariéry měla možnost spolupracovat s dirigenty světového věhlasu, jako jsou Claudio Abbadfo, sir George Solti, sir Charles Mackerass, sir Simon Rattle, Zubin Mehta, Christopher Hogwood, Fabio Luisi, Jiří Bělohlávek či Jiří Hrůša. Podílela se také na hudební přípravě inscenací včetně Dobře placené procházky v ND Praha.
Inscenátor
Lost Objects premiéra SEZONA 2015/2016 - Sbormistr
Spolupráce na inscenacích
Les enfants terribles premiéra SEZONA 2010/2011 - Hudební příprava
Role
Česká mše vánoční (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1998/1999 - Hra na varhany
Orlando furioso / Zuřivý Roland (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2001/2002 - Continuo - cembalo
Česká mše vánoční "Hej mistře" (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2005/2006 - Hra na varhany
Don Giovanni premiéra SEZONA 2005/2006 - Hra na cembalo