Pierre Corneille
Životopis
Narozen 6.6.1606 v Rouenu, zemřel 1.10.1684 v Paříži. Pocházel z právnické rodiny, klasická studia absolvoval u jezuitů. V roce 1624 vstoupil do stavu obhájců u rouenského soudu, 1628 si koupil dvojí úřad královského advokáta, kterého se vzdal 1650. Svoji dramatickou dráhu začal v roce 1629 komedií Mélite, která byla hrána v Paříži. V roce 1635 byl na čas přijat Richelieuem do jeho družiny 5 dramatických autorů. V lednu 1637 byla uvedena s vynikajícím úspěchem tragikomedie Cid (Le Cid). Poté začalo období mistrovských děl, které trvalo do roku 1643. Neúspěch tragédie Pertharite (1652) odvedl C. na několik let od scény. Stal se zádušním starostou své farnosti, překládal Následování Ježíše Krista. Připravoval a roku 1600 pořídil souborné vydání dosavadních 22 her. Každou hru doprovodil pronikavým komentářem (examen). Zároveň se také ve 3 rozpravách zamýšlí nad dramatickými problémy. 1659 se vrátil na scénu s tragédií Oedipe. 1662 se odstěhoval do Paříže. V letech 1667-1670 překládal z novolatinské náboženské poezie. 1670-1674 se vrátil naposledy k dramatické tvorbě, jíž po neúspěchu tragédie Suréna (1674) zanechal definitivně. Jako čelný dramatický básník byl zvolen v roce 1647 do Francouzské akademie.
Je autorem titulů
Cid (Činohra)
Horatius (Činohra)
Fotogalerie
Pierre Corneille - reprodukce malovaného portrétu