Miroslav Holub - básník
Datum narození
13.09.1923
Životopis
Narozen v Plzni. V roce 1953 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1954-1972 vědecký pracovník Mikrobiologického ústavu ČSAV, od roku 1972 Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Výsledky svých výzkumů z oblasti imunologie publikoval od roku 1958 doma i v zahraničí v řadě vědeckých studií i rozsáhlejších knižních publikací. V roce 1989 vydal v USA monografii Imunology of Nude Mice. V 60.letech a znovu od konce 70.let hojně cestoval či hostoval v zahraničí, povětšině s cíli vědeckými, též však literárními (navštívil mj. Anglii, SRN, Francii, Irsko, Řecko, Čínu, Izrael, Austrálii, Mexiko). Jako vědec i literát často a dlouhodoběji pobýval v USA. Jeho literární činnost, převážně básnická, je založena na vědeckém přístupu ke skutečnosti. Básně jsou formálně průzračné, zpravidla operují s paradoxem a směřují k ostré pointě (Denní služba,1958; Slabikář,1961; Jdi a otevři dveře,1961; Anamnéza,1964; Ačkoli,1969; Naopak,1982; Interferon čili o divadle,1986; Sagitální řez,1988; Syndrom mizející plíce,1990). Autor krátkých próz a cestopisných reportáží z Ameriky (Anděl na kolečkách,1963; Žít v New Yorku,1969), krátkých sloupků (K principu rolničky,1987) a esejů na přírodovědná témata (Rozměr přítomnosti,1991). Překládal z polštiny a angličtiny (L.Thomas, E.A.Poe).
Je autorem titulů
Lenin (Ostatní)