Karel Šarlih
Datum narození
08.08.1882
Datum úmrtí
18.04.1916
Další používaná jména
Karel Čada
Životopis
Narozen ve Včelné pod Boubínem, zemřel ve Vídni (Rakousko). 1893 začal studovat na píseckém gymnáziu, 1887 vstoupil na kadetku ve štýrském Strassu (u Mariboru). Po dvou měsících přešel 1898 do Prahy, kde 1901 studia ukončil; téhož roku byl přidělen jako poručík 2.vozatajského pluku do Temešváru. Na přelomu 1904-1905 studoval na důstojnické škole v Budapešti, odkud se vrátil zpět do Temešváru. V Uhrách prošel řadou garnizon a dosáhl hodnosti nadporučíka. 1911 byl převelen k 10.vozatajské divizi do Haliče a od listopadu 1911 do 1913 se zdržoval s posádkou v Przemyslu. V srpnu 1914 byl povýšen na rytmistra vozatajstva. Jako velitel 10.etapní vozatajské skupiny byl odvelen do Cholmu a bojoval na frontě v severních Karpatech. Zemřel náhle ve vídeňské vojenské nemocnici (patrně na následky zanedbaného zánětu ledvin). Pohřben v rodinné hrobce ve Vodňanech. Autor próz z vojenského prostředí, překladatel z maďarštiny.
Je autorem titulů
Dohra (Činohra)