André Gide
Datum narození
22.11.1869
Datum úmrtí
19.02.1951
Životopis
Francouzský prozaik, dramatik a publicista. Narodil se v Paříži, zemřel tamtéž. Vyrůstal v rodině s přísnou výchovou dodržování mravních norem. Sám se však stal vyhraněným individualistou. Zabýval se vztahem jedince a společnosti, otázkou svobody člověka. Byl levicového zaměření, spolu s Malrauxem intervenoval u Hitlera za propuštění bulharského komunistického politika Dimitrova, neprávem obviněného ze zapálení Říšského sněmu v Berlíně.
V prvních svých dílech se André Gide hlásil k symbolismu. V lyrické próze přichází s rehabilitací smyslové svobody člověka, bez ohledu na morální konvence a náboženské příkazy: Pozemské živiny (1897), Imoralista (1902), Vatikánské kobky (1914). Dílo s podtitulem Bláznovská fraška karikuje spiklenecké praktiky zednářů a bigotní katolicismus. Román Penězokazi (1925) má epický základ, z něhož vyplývá pokrytecká morálka společnosti. Provázen je úvahami o tzv. čistém románu. V Deníku Penězokazů (1926, eseji připojené k románu) vyložil Gide svůj tvůrčí záměr očistit falešné umění.
Gide se celý život zabýval literární problematikou v četných esejích. Psal i cestopisy (Kongo, 1927; Návrat ze Sovětského svazu, 1936, reportáž v níž vyjádřil rozčarování nad poměry v zemi, kterou navštívil na pozvání Moskvy). Zemři a živ budeš (1926), román autobiografického charakteru. Z dramatické tvorby se uplatnila dramata Oidipus (1932) a Theseus (1946).
V roce 1947 získal Nobelovu cenu za literaturu.