Svatopluk Čech
Datum narození
21.02.1846
Datum úmrtí
23.02.1908
Životopis
Narozen v Ostředku u Benešova, zemřel v Praze. Gymnázium začal studovat v Litoměřicích (1857) a dokončil v Praze (1865). Tehdy začal psát básně, které otiskoval v píseckých Zlatých klasech, v almanachu Ruch, v Almanachu českého studentstva. V letech 1865–1869 studoval na právnické fakultě v Praze, krátce přitom pracoval v redakci Pokroku, po absolvování byl redaktorem Světozoru (1870–1871). Roku 1872 byl advokátním koncipientem ve Slaném, odkud se vrátil do Prahy, stále ještě jako advokátní úředník; zůstal jím až do roku 1878. Stále víc se však věnoval literatuře.
Od roku 1872 se účastnil řízení časopisu Lumír, r. 1878 založil společně s bratrem Vladimírem a S. Hellerem vlastní časopis Květy, ve kterém otiskoval značnou část svých literárních prací a který redigoval až do r. 1899. Zároveň psal verše i prózu do Národních listů, Světozoru, Lumíru aj.
Čechův osobní život probíhal klidně a bez vzruchu; kromě několikaletého pobytu v Obříství u Mělníka a krátkých zájezdů do Černomoří (1874), Chorvatska (1875), Dánska (1882), Itálie (1895) a Francie (1899) žil v Praze, odmítaje pocty a četná uznání. V osmdesátých letech byl pokládán za oficiálního českého básníka a mluvčího národa, jeho pohřeb na vyšehradském hřbitově se stal celonárodní manifestací.
Autor rozsáhlého díla s výraznou spol. tendencí, vyrůstající z ideálů národního obrození. V tomto duchu jsou koncipovány pro Čechovo dílo příznačné epické básně s náměty historickými (Adamité, Václav z Michalovic) i ze současnosti (Lešetínský kovář – zfilmováno), stejně jako alegorické skladby (Evropa, Slávie) a satiry (Petrklíče, Hanuman). Z Čechovy lyriky odrážející politický a společenský život (Jitřní písně, Nové písně) vyvolala neobyčejný ohlas sbírka politických reflexí a rétorických bojových výzev Písně otroka. Z prózy zůstaly živé satiry o pražském měšťanu Matěji Broučkovi (Pravý výlet pana Broučka do měsíce, Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století) a idylické veršované povídky z venkovského prostředí Ve stínu lípy.
Je pohřben v Praze na Vyšehradském hřbitově (15, 1, 3).
Je autorem titulů
Hus (Ostatní)
Kostnická duma (Ostatní)
Modlitba (Ostatní)
Proslov (Ostatní)
Ranní (Ostatní)
Step (Ostatní)
Ve stínu lípy (Činohra)
Zimní noc (Ostatní)
Textové a hudební úpravy
Matinée ze skladeb Karla Kovařovice premiéra SEZONA 1942/1943 - Autor textu
Bouře premiéra SEZONA 1949/1950 - Autor textu
Fotogalerie
Svatopluk Čech (civilní foto)
Foto: Tietz-Gallat