Jan Čep
Datum narození
31.12.1902
Datum úmrtí
25.01.1974
Životopis
Narozen v Myšlichovicích (Haňovice-Myslechovice) u Litovle, zemřel v Paříži. Po maturitě na reálném gymnáziu v Litovli (1922) studoval češtinu, angličtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (abs. 1926). V období 1926–1927 pobýval ve Staré Říši u vydavatele J. Floriana, v roce 1927 se vrátil do Prahy a působil zprvu několik let jako lektor v nakladatelství Melantrich, poté jako spisovatel a překladatel z povolání. V úzké souvislosti s jeho literární, hlavně překladatelskou, činností byly jeho hojné cesty po západní a jižní Evropě,