Jiří Šindelář
Role
Král Lear premiéra SEZONA 2011/2012 - Hudebník
Toufar premiéra SEZONA 2013/2014 - Hra na (bas)klarinet