Octavio Arévalo
Role
Únos ze serailu (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1992 - Belmonte
Mignon premiéra SEZONA 2011/2012 - Wilhelm Meister
Fotogalerie
Mignon (konc. provedení) - 01.04.2012 Jiří Sulženko, Octavio Arévalo, Jana Sýkorová
Foto: Hana Smejkalová