Jan Červenka - spisovatel
Datum narození
03.04.1861
Datum úmrtí
24.01.1908
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Vystudoval gymnázium v Hradci Králové (1871–1879), práva na pražské univerzitě. Po studiích působil jako tajemník městského úřadu na Vinohradech. Věnoval se také organizaci literárního života. Patřil k zakladatelům literárního spolku Máj. Nejvýznamnější oblastí jeho činnosti byla poezie, v níž patřil mezi žáky a následovníky Vrchlického. Z Červenkových básnických sbírek jsou nejznámější Písně Závišovy, které byly zhudebněny R. Frimlem a posloužily také jako základ filmového scénáře V. Nezvala. Je též autorem dramatických hříček a drobných žánrových povídek z vesnického a maloměstského prostředí. Překládal z francouzštiny a španělštiny verše, prózu i dramata, pokusil se rovněž o překlad turecké poezie.
Syn klasického filologa a překladatele Jana Červenky.
Je autorem titulů
Hodiny (Činohra)
Opuštěný (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Sudí zalamejský premiéra SEZONA 1887/1888 - Překlad
Sudí zalamejský premiéra SEZONA 1897/1898 - Překlad