Jan Novotný - výtvarník
Životopis
Mg.A. Jan Novotný (nar. 1973) studoval na VŠUP v Praze (atelier Kurta Gebauera), kterou absolvoval v roce 1997. Vystudoval také DAMU (obor televizní a filmová architektura). Zabývá se výtvarnou tvorbou, filmovou architekturou a projekty v oblasti moderního sochařství, enviromentální tvorby a krajinářství.Filmografie - Divoké včely (2002), Štěstí (2005).Jako absolvent klasické sochařské školy v Hořicích si dobře osvojil prostorové cítění, které důsledně uplatnil i v „instalatérských“ cvičeních, jimiž nutně prošla celá jeho generace. V jeho případě nebylo těžké vymyslet x vícevýznamových variant, jak vizuálně i mentálně zvládnout prostor v jeho širším kontextu: ať už ve vybydlených domech (v Lisabonu a v Praze na Smíchově v projektu Kvanta) nebo v exteriéru na sympoziích v Panenském Týnci. Nikdy nerealizuje pouze vtipný nápad, ale snaží se sledovat dynamiku prostoru - například instalací Mosty v Lisabonu, kterou tvoří perspektivně pojatá konstrukce s prkny postupujícími skrze místnosti až do obrazu - světu za zrcadlem. Novotného práce jsou charakteristické jednoduchým tvarovým řešením a discíplínou, která ctí jasnou řeč.
Inscenátor
Vidím nevidím premiéra SEZONA 2012/2013 - Scéna
Fotogalerie
Vidím nevidím - 14.02.2013 Jan Novotný - scéna
Foto: Hana Smejkalová