Tomáš Jeřábek - hudební skladatel
Životopis
Od raného dětství příležitostně účinkoval jako statista v Národním divadle Brno. Později se do divadla vracel již jako člen dětského sboru Kantiléna. Hře na klavír se učil pod vedením Mgr.J.Martínkové. Studoval skladbu varhan na SUŠ varhanní Krnov (maturoval 2011). Během studií se zvláště věnoval zahraniční praxi (Dillenseger, Mahler, Eule, Harisson), budování vlastní dílny, opravám a údržbě varhan, ale i varhanní hře, improvizaci a psychologii varhanního hlasu. V roce 2010 s ním H.Pinkavová natočila dokument Úděl nadání. Po absolvování školy založil vlastní firmu, zabývá se servisem a restaurováním varhan. Mimoto působí jako koncertní improvizátor; koncertoval například v Beirutu, Číně či Francii. Působil také jako umělecký poradce závodu Rieger-Kloss Varhany Krnov. S J.A.Pitínským spolupracoval jako autor hudby k inscenaci Kalibův zločin (Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 2012).
Textové a hudební úpravy
Strakonický dudák aneb Hody divých žen premiéra SEZONA 2013/2014 - Hudba