Václav Červinka
Datum narození
29.12.1844
Datum úmrtí
11.11.1929
Životopis
Narozen v Ostředku u Benešova, zemřel v Chotěboři. Do svých jedenácti let byl svěřen soukromé vychovatelské péči; 1855 složil zkoušky do 2.třídy pražského Akademického gymnázia, kde setrval do 1859. 1861-1863 studoval hospodářské vědy na pražské německé technice, 1863-1865 byl v Uherských Starých Hradech (Magyár Óvár) na Vyšším státním hospodářském učilišti. Po ukončení studií se věnoval řízení hospodářských podniků. Již jako student se zajímal o český veřejný život. V Praze patřil k zakladatelům Sokola. Svůj umělecký zájem dělil mezi literaturu a hudbu. Složil jednoaktovou komickou operu Dal si hádat a několik dalších skladeb. Jako prozaika zaujal Červinku národní rozmach 60.let. Volí si z té doby látku a ztotožňuje s jejím ideálním vlasteneckým zápalem i své autorské stanovisko. Důvěrným poznáním osobností upoutají jeho vzpomínky na F.L.Riegra a F.Palackého. Manžel spisovatelky Marie Červinkové-Riegrové.
Textové a hudební úpravy
Naši furianti premiéra SEZONA 1886/1887 - Hudba
Naši furianti premiéra SEZONA 1894/1895 - Hudba