Jaroslava Kopecká
Životopis
Členka olrchestru SO: violy. Angažmá ukončila 31. 8. 2017.