Stanislav Bílek
Životopis
Člen orchestru SO: Lesní rohy.