Jan Doležal
Životopis
Člen orchestru SO: Lesní rohy.